En toen was daar opeens het staatsmonster

 de overheid is een monster geworden  We hebben jarenlang geleefd met de gedachte dat we een overheid hadden die allemaal dingen voor ons regelde die we zelf niet konden of wilden doen.

We zagen de overheid als een apparaat dat er was voor ons en niemand had kunnen denken dat het in zo’n korte tijd kon uitgroeien tot een enorm monster.De meesten van ons zijn opgegroeid met het gevoel in een vrije wereld te leven waar iedereen die hard werkt in principe in staat is om de hoogste doelen te behalen.

We hadden dan wel ergens in de achtergrond een overheid, maar tenzij je was geïnteresseerd in politiek, maakten de meeste mensen zich niet erg druk om wat die lui in Den Haag nu eigenlijk precies deden.

Nu, anno 2022 is het een heel ander verhaal. Nu kijkt iedereen naar de overheid, nu volgt iedereen alles wat er in Den Haag gebeurt op de voet, want het raakt iedereen. Niet alleen dat, iedereen volgt wat de overheid doet, want dat bepaalt wat de burger de komende weken wel of niet mag doen.

Waar voorheen de overheid een soort rol als dienstverlener had voor de rest van de maatschappij, zo is diezelfde overheid nu in sneltreintempo veranderd in een entiteit die voor een groot deel ons dagelijks leven bepaalt.

Sinds het begin van de nep coronapandemie is alles veranderd en het lijkt duidelijk dat wat er ook gebeurt, we niet meer terug zullen gaan naar het normaal zoals wij dat ooit kenden.

De covid-19 pandemie mag dan in elkaar storten, je kunt er vergif op innemen dat de overheid haar bijna volledige controle over de bevolking niet zal prijsgeven. Als het via de covid-19 route niet meer goed werkt, dan zal er heel snel een alternatief worden gevonden zoals bijvoorbeeld het klimaat.

We hebben nu de bizarre situatie in de wereld dat er een heel klein clubje ultrarijken is en dat de welvarende middenstand stap voor stap aan het verdwijnen is. Die hele grote middenlaag die vooral bestaat uit kleine en middelgrote ondernemers die met hard werken goed draaiende bedrijven hebben opgebouwd en die tot voor de nep coronapandemie een groot bestanddeel van onze economie uitmaakten.

Tijdens de nep coronapandemie zijn de rijken alleen maar nog rijker geworden.

Het vermogen van miljardairs is wereldwijd fors gestegen tijdens de coronacrisis. Ruim tweeduizend miljardairs hadden eind juli meer dan 8500 miljard euro aan vermogen, dat is bijna 1800 miljard meer dan in 2019. Die stijging komt ruwweg overeen met tweemaal de omvang van de Nederlandse economie.

Nog nooit hadden miljardairs zoveel geld. Ook Nederlandse miljardairs gingen erop vooruit, zo'n 9 miljard euro. Ze bezitten nu samen 33,5 miljard euro.

Daarmee zijn we dan nu ongeveer in de volgende situatie aanbeland:

De kloof tussen arm en rijk is groter dan ooit. Ruim 2000 miljardairs zijn samen rijker dan 60 % van de wereldbevolking.

Grote bedrijven en de superrijken wakkeren de mondiale ongelijkheid aan. Zij ontwijken belasting, verlagen lonen en beïnvloeden de politiek.

Hiermee hebben we een elitaire macht die ver boven overheden staat en wanneer deze lui zich ook nog eens verenigen in clubs zoals het WEF dan is die macht onbegrensd.

Clubs zoals de WEF gebruiken overheden om hun wensen in de praktijk te brengen. En als we dan zeggen ‘hun wensen’, dan bedoelen we hen die werkelijk aan de touwtjes trekken in de achtergrond. De mensen die nooit genoemd mogen worden en die de meeste overheden ter wereld volledig onder controle hebben.

De handboeken zoals die ooit zijn geschreven door de Joodse Adam Weishaupt en die als basis dienden voor de groep mensen die bekend is geworden als de Illuminati.

De kernregels zoals die zijn vastgelegd door Weishaupt zijn heel belangrijk, want deze laten precies zien hoe het kan dat er overal ter wereld WEF puppets de nationale politiek in een land bepalen.

Het plan van Weishaupt was onder te verdelen in een aantal belangrijke punten.

1) Gebruik geld en seks om mensen om te kopen en zodoende controle te krijgen over alle belangrijke posities op deze wereld. Dit betekende in de praktijk letterlijk alle overheden, niet één uitgezonderd. Als iemand eenmaal was gekocht en in de leugens en verleidingen was getrapt werden ze geketend door allerlei vormen van chantage.

2) Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om straks belangrijke (internationale) rollen te spelen. Deze studenten werden vanaf het begin geïndoctrineerd met het besef dat ze het recht hadden om de minder bedeelden te regeren, omdat het Goyim werkelijk geen flauw benul heeft wat goed is voor ze.

3) Invloedrijke mensen die waren “gevangen” door de Illuminati en de door hen geselecteerde studenten werden achter de schermen geplaatst in alle regeringen ter wereld als experts en specialisten zodat ze de top executives advies konden geven zodat uiteindelijk het doel van de Illuminati werd gediend. Het doel dat inhoudt de totale verwoesting van regeringen en religies, dezelfde instituten waarvoor deze mensen zijn gekozen of benoemd.

4) De Illuminati moeten volledige controle krijgen over de pers en alle andere agentschappen die zich bezighouden met de distributie van nieuws. Nieuws en informatie moet zodanig worden bewerkt dat het Goyim zal geloven dat één wereldregering de uiteindelijke oplossing zal vormen voor onze problemen.

Bijna ieder land waar zware coronamaatregelen worden of zijn genomen staat onder het bewind van mensen die zijn uitgezocht en opgeleid door het WEF of een vergelijkbare organisatie zoals de Bilderberg conferenties of de Rockefeller groep.

Ook Rob Jetten is keurig opgeleid door de Joodse Rockefeller familie en net zoals hun collega’s bij het WEF doen ze er alles aan om toekomstige leiders volledig te controleren.

Op dit moment zijn de machthebbers in de achtergrond druk bezig met het slopen van de middenklasse. Het is natuurlijk geen toeval dat deze altijd slachtoffer worden bij coronamaatregelen. Dat is geen toeval, dat is altijd al het plan geweest.

Overheden fungeren als werktuigen voor de rijke elitaire club in de achtergrond en nadat de verwoestingen compleet zijn zullen ze beginnen met de wederopbouw.

Een wederopbouw waar alles wat er in het dagelijks leven van de burger gebeurt tot op microniveau zal worden bepaald door de overheid, uiteraard in opdracht van de Illuminati.

De overheid zal alles voor je bepalen. Het zal bepalen of jij bepaalde dingen wel of niet mag doen. Het zal bepalen waar en hoe je mag wonen en welke activiteiten je wel of niet mag ondernemen.

De overheid zal zich vanaf de geboorte straks gaan bezighouden met het opvoeden van kinderen en heb voor geen enkel moment de illusie dat het jouw kinderen zijn. Het zijn kinderen van de gemeenschap. Ook dit is al lang geleden voorspeld.

Zo schreven wij in 2013 over de Amerikaanse professor Melissa Harris-Perry.

“We moeten af van het idee dat kinderen bij hun ouders horen of dat kinderen bij een gezin horen. We moeten ons realiseren dat kinderen bij de gemeenschap horen”.

Dit is een professor die zich dagelijks bezighoudt met het 'opvoeden' van de volgende generatie. Een die straks niet beter weet dan dat alles door het “collectief” wordt geregeld, dat kinderen enkele dagen na de geboorte bij de moeder worden weggehaald omdat ze horen bij de gemeenschap.

Als je deze lijn wat verder doortrekt dan betekent dat ook dat de overheid volledige zeggenschap wil over jouw lichaam. Alles behoort toe aan de staat, het collectief en als deze besluit dat er vanwege het algemene welzijn substanties in jouw lichaam ingespoten horen te worden, dan gebeurt dat.

Alles, maar dan ook alles wordt ondergeschikt gemaakt aan het collectief.

Jij bepaalt dan ook straks niet mee hoe hard je gaat rijden, dat bepaalt de overheid en indien nodig zullen ze ingrijpen.

Vanaf 6 juli zit er een nieuw verplicht veiligheidssysteem in alle nieuwe auto’s in Europa: de Intelligent Speed Assistant. Het is een waarschuwingssysteem dat kan ingrijpen bij te snel rijden.

Met steeds meer maatregelen wil de Europese Unie het verkeer veiliger maken en het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden drastisch terugdringen. Er zijn al een behoorlijk aantal rijhulpsystemen in auto’s verplicht en daar komt er nog eentje bij: Intelligent Speed Assistant (ISA).

De macht en rijkdom zal steeds verder worden overgeheveld naar de club die nu al bijna alles heeft.

Met het verdwijnen van de middenstand is straks alles en iedereen volledig afhankelijk van de goodwill van de overheid, dat wil zeggen de grote bedrijven die via Davos de overheden aansturen.

De grote bedrijven die allemaal weer in handen zijn van leden van de Illuminati.

Om er vooral voor te zorgen dat mensen niet door hebben dat we in sneltreinvaart onderweg zijn naar het communisme draaien de afleidingsmachines op volle toeren.

Mensen moeten of doodsbang zijn voor een virus of zich dag en nacht bezighouden met het gedrag van wat omhooggevallen ‘sterren’. Alles zolang ze maar niet zien wat er werkelijk gebeurt.

De oplossing is niet meewerken aan het systeem en decentraliseren. Weer alles zoveel mogelijk op lokaal niveau doen en grote bedrijven mijden als de pest.

Als iedere stad of dorp weer een eigen gemeenschap creeert waarbij zoveel mogelijk alles lokaal wordt gedaan en gekocht, dan wordt het heel moeilijk voor de Illuminati om dat vanaf afstand te besturen.

Dat is hun zwakke plek. Ze kunnen niet ieder decentraal initiatief controleren.

Door het niet meewerken aan het systeem hak je als het ware de kop van de slang zoals Max Igan jaren geleden al stelde.Videolink
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl