totale slavernij, new world order  Alhoewel er geen sprake is van een pandemie, wordt er in de achtergrond heel druk gewerkt door de ‘usual suspects’ om bij ons de slavernij in te voeren.

De tijd dringt en ondertussen zijn de eerste truckers gearriveerd in Ottowa.



Het is te hopen dat de Canadese truckers iets in beweging zetten dat navolging vindt over de hele wereld en waarbij degenen die de maatschappij in diepe ellende hebben gedompeld door de nep coronapandemie eindelijk voor de rechter zullen verschijnen.

De eerste truckers zijn gearriveerd en velen zijn nog onderweg:



Videolink

Ondertussen wordt er bij ons in de achtergrond druk gewerkt om de uitsluiting van ongevaccineerde mensen permanent te maken.

Dit gebeurt dan volgens het recept dat ze altijd gebruiken: Je neemt een club ‘onafhankelijke’ wetenschappers en die laat je een rapport schrijven waaruit blijkt dat het veel beter is voor de samenleving dat er al bij voorbaat wordt voorkomen dat niet bestaande en nog nooit bewezen virussen zich kunnen verspreiden door de maatschappij.

En dus krijg je dit soort koppen:

invoeren 2G

Je hebt dus een club die bestaat uit mensen die zo te zien door niemand zijn benoemd, maar die klaarblijkelijk op eigen initiatief een plan opstellen en dit presenteren aan de overheid als een langere termijnplanning.

Een groep OMT-leden, (sociale) wetenschappers en bestuurders hebben een gezamenlijk advies geschreven over de aanpak van de coronapandemie op de lange termijn. 'Van bestrijden van een pandemie naar leven in een endemie' is de uitkomst van een bespreking afgelopen week tussen onder meer viroloog Marion Koopmans, ic-arts Diederik Gommers en microbioloog Jan Kluytmans. Zij zijn allen lid van het Outbreak Management Team (OMT), dat de overheid juist voorziet van adviezen over het acuut beheersen van de pandemie.

Aan de bijeenkomst deden ook experts uit andere vakgebieden mee, zoals hoogleraar sociologie Tanja van der Lippe, burgemeester van Breda Paul Depla en directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Kim Putters.

Alhoewel het zelfs voor de doorgewinterde mainstreamklant duidelijk is dat er geen sprake is van een pandemie is dit zelfbenoemde team op een geniepige manier bezig om te doen voorkomen alsof er nog wel sprake is van een pandemie en dat er daarom ‘structurele maatregelen’ genomen moeten worden.

De club stelt voor een wetenschappelijk transitieteam op te richten dat zich moet buigen over een 'structurele aanpak' van de pandemie. Daaraan zouden dan, anders dan in het OMT, nadrukkelijk ook ethici, economen en communicatiewetenschappers moeten deelnemen. De experts hebben vast vier toekomstscenario's opgesteld. In het mildste scenario is corona een verkoudheidsvirus geworden, in het slechtste scenario duikt er een nieuwe en schadelijker variant van het virus op.

En via Wuhan Koopmans horen we dan waar het werkelijk om draait:

Het duurt nog een tijd voor corona bij de 'normale' wintervirussen - zoals het griepvirus - zal horen, zegt Koopmans in een online toelichting. "Met structurele aanpassingen waar de hele maatschappij aan meewerkt kun je zorgen dat het virus zich al minder verspreidt voordat de nood het hoogst is. Hierdoor voorkomen we de noodzaak voor steeds extra ingrijpende maatregelen."

Het venijn zit hem in het woord ‘structureel’. Dit betekent permanente maatregelen voor iets dat niet bestaat. Iets dat misschien in de toekomst wel of niet zal komen, maar dat nu niet bestaat.

Een structurele maatregel is bijvoorbeeld de 2G regel. Een andere structurele maatregel is verplicht vaccineren. Dat zijn dingen die als ze eenmaal in gebruik zijn genomen nooit meer zullen verdwijnen.

En met een kamer vol met Attje Kuikens en een paus die de waarheid vertellen over vaccins een inbreuk noemt op de mensenrechten zijn ook wij misschien wel aangewezen op de truckers om eindelijk een eind te maken aan de collectieve waanzin.

truckers protest Canada