Overheid voerde Rockefeller Lockstep Scenario perfect uit

 Rutte, Lockstep scenario Wanneer je met de kennis van nu via onder andere WOB documenten terugkijkt naar de afgelopen twee jaar, dan is er geen twijfel mogelijk.

Onze WEF overheid heeft alles in het werk gesteld om het Lockstep Scenario te doen uitkomen.Iemand die heel goed en nuttig werk verricht is data analist Daniël van de Tuijn. Hij doet dit de laatste tijd niet alleen op basis van cijfers, maar ook op basis van WOB documenten.

En uit de WOB documenten komt een schrikbarend beeld tevoorschijn. Een beeld dat laat zien dat ambtenaren van het Ministerie van VWS er alles aan wilden doen om de capaciteit in de zorg te vergroten, maar dat dit systematisch werd geblokkeerd door de overheid.

De overheid wilde het probleem helemaal niet oplossen, er moest juist een tekort aan vooral IC-bedden ontstaan zodat zij de lockdowns en alle andere beperkende maatregelen waaronder de coronapas konden doorvoeren.

De resultaten van de vrijgegeven WOB documenten tonen aan hetgeen wij begin vorig jaar schreven klopt.

bedden tekort is opzet

Niet alleen in ons land, maar in talloze andere landen is de zorg sinds de presentatie van het Lockstep plan (2010) systematisch teruggeschroefd tot een absoluut dieptepunt aan het begin van 2020, het moment dat corona ten tonele verscheen.

Zo schrijft Van der Tuin:

Uit wob-documenten blijkt dat de top van het ministerie van Volksgezondheid, al voordat in Nederland de 'pandemie' werd uitgeroepen, op de hoogte was van de zeer krappe IC-capaciteit. In de eerste helft van 2020 werkte het ministerie aan een plan om het aantal bedden fors uit te breiden. Maar toen de tweede golf zich aankondigde, was hiervan nauwelijks iets gerealiseerd.

De intenties om de capaciteit aan te pakken, waren er bij het ministerie. Maar zowel het OMT als de regering waren duidelijk niet geïnteresseerd in een wezenlijke capaciteitsvergroting. In plaats daarvan gaven ze de voorkeur aan het opleggen van maatregelen, zoals lockdowns, mondmaskerplicht, avondklok, sociale beperkingen, minder lichaamsbeweging en niet-werkende injecties.

Het laatste wat de WEF-leden van de regering wilden was een uitbreiding van de IC-capaciteit.

Want, als het probleem in de zorg weg zou zijn, dan zou er ook geen aanleiding zijn voor alle maatregelen die nodig waren om de zorg te ontlasten.

Niet alleen was men binnen het Ministerie van VWS druk bezig met het oplossen van het zorgprobleem, ook oppositiepartijen binnen het parlement hamerden keer op keer op uitbreiding van de zorg.

Het volgende speelde er in het voorjaar van 2021:

De beperkte IC-capaciteit is een belangrijke kurk waarop de ‘pandemie’ drijft. Daarom worden vanaf het voorjaar diverse moties in de Tweede Kamer in stemming gebracht die het kabinet oproepen om de IC-capaciteit structureel te vergroten. Deze moties worden allemaal verworpen. Het patroon is dat de regeringspartijen structureel tegen stemmen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de regering geen belang hecht aan een hogere IC-capaciteit. Het lijkt er sterk op dat zij de capaciteit juist laag wilde houden, om maatregelen zoals de injecties en het coronatoegangsbewijs (CTB) door te kunnen voeren.

Hier zie je een overzicht met de betreffende moties en ook welke partijen structureel tegen stemden. (Klik op het plaatje voor een grotere afbeelding).

bedden tekort is opzet

Vergelijk de partijen die tegenstemmen met de WEF leden in ons parlement/kabinet.

Mark Rutte, VVD

Sigrid Kaag, D66

Wopke Hoekstra, CDA

Carola Schouten, CU

Dit zijn de mensen die ervoor moeten zorgen dat jij straks niets meer bezit. De slopers van Klaus.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl