Meer dan 40.000 vaccinatiedoden in Europa en we gaan maar door

 Meer en meer vaccinatiedoden  Hoewel er geen enkele medische noodzaak is geeft de overheid het advies om een prik te halen zodat mensen kunnen reizen.

De pandemie is weg, alles is normaal, maar in de achtergrond wordt druk verder gewerkt aan de digitale gevangenis.Er is geen sprake van welke pandemie dan ook. Dat zie je dan ook terug in het dagelijks leven waar alles zijn gewone gang gaat.

En toch wordt er in Europees verband net gedaan alsof er een pandemie is. Want het digitale Europese coronapaspoort moet zo nodig worden verlengd.

Enkele dagen geleden schrijft Minister Kuipers het volgende naar de Tweede Kamer:

Het kabinet heeft een positief oordeel over de subsidiariteit van de verordeningen. Vanwege het grensoverschrijdende karakter van de pandemie is het van toegevoegde waarde dat op EU-niveau maatregelen worden genomen, zoals voorgesteld in de verordening, ten aanzien van interoperabele systemen die onder andere reizen binnen de Unie zouden kunnen vergemakkelijken, mochten wetenschappelijke bevindingen hiertoe leiden.

Die Commissie stelt hierbij dat afwezigheid van actie op EU-niveau ertoe zou kunnen leiden dat lidstaten verschillende systemen vaststellen, waarmee burgers die gebruik maken van hun recht op vrij verkeer hinder zouden kunnen ondervinden. Het kabinet ondersteunt dit omdat dit ook zo is gebleken in de pandemie. Een wijziging van bestaande EU regelgeving kan bovendien slechts op EU-niveau plaatsvinden. Het kabinet is altijd bereid additionele specifieke vragen van uw Kamer over de subsidiariteit van de verordening te beantwoorden.

In zijn verdere antwoord doet Kuipers het voorkomen dat de verlenging van het Europese coronapaspoort nodig is zodat burgers gebruik kunnen maken van een groot recht binnen de EU en dat is vrij reizen.

Dat is ook de reden dat, hoewel er geen sprake is van welke pandemie dan ook, de individuele landen allemaal nog lekker inreisregels hanteren. Dit is uiteraard totale onzin, maar door het blijven handhaven van die inreisregels hebben ze een goed verkoopargument voor dat Europese paspoort.

Omdat de rest van de regels is opgeheven denkt de bevolking dat alles voorbij is en ach dat er nog paar dingetjes zijn met reizen, dat moeten we dan maar op de kop toe nemen.

Als er geen pandemie is, is er ook geen coronapaspoort nodig en is er automatisch vrij reizen. Maar, zo werkt het niet.

Het is een geraffineerde tactiek, geef het volk ‘de vrijheid’ terug en dan zullen ze niet mopperen over de echte gevangenis die we nu in sneltreinvaart aan het bouwen zijn, de Europese Digitale Entiteit.

Zoals we eerder schreven gaan mensen letterlijk over lijken om bepaalde doelstellingen te halen.

We hebben ondertussen een triest record behaald van 40.000 geregistreerde vaccinatiedoden, alleen al in Europa.

vaccinatiedoden Europa

Zelfs kleine kinderen kunnen in veel gevallen niet ontsnappen aan de spuit des doods:

vaccinatiedoden Europa

En dan durft Minister Kuipers met het volgende te komen:

vaccinatiedoden Europa

Mensen worden opgeofferd om de digitale gevangenis erdoor te kunnen drukken. Ernst Kuipers weet als medicus wat deze 'vaccins' met mensen doen en toch aarzelt hij niet om nog meer mensen zonder enige medische noodzaak richting spuit te pushen en dat om een Europees coronapaspoort in de lucht te kunnen houden.

En ondertussen wordt er druk verder gewerkt aan de grondwet van de WHO en is er wetenschappelijk vast gesteld dat je dna door een coronaprik wordt veranderd.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl