Het doek is gevallen voor onze democratie

 einde democratie Ook de laatste internetproviders hebben nu de blokkades van een aantal websites ingevoerd.

Dit is een meer dan zwarte dag in een wereld die zo langzamerhand niet meer de onze is.Jarenlang hebben wij bij ons in de mainstreammedia verhalen kunnen lezen over dictatoriale regimes die het in hun hoofd haalden om toegang tot bepaalde gedeeltes van het internet te blokkeren.

Dit werd met luide stem veroordeeld, want als je de persvrijheid weghaalt, dan is daarmee ook de democratie verdwenen.

En nu is die democratie bij ons verdwenen. Nu zijn bij ons websites op zwart gezet omdat ze niet die informatie brengen die het WEF welgevallig is.

Maar, het meest verbazingwekkende van alles is toch wel het gemak waarmee dit soort dictatoriale orders worden geaccepteerd. Iedereen is stil alsof we niet net onze democratie voorgoed hebben verloren.

Enkele ongekozen lieden die de Europese Commissie vormen kunnen besluiten welke websites wij wel en niet mogen bezoeken op internet.

Tegelijkertijd gaat de slapende bevolking vandaag en morgen stemmen op WEF partijen zodat we nog veel meer dictatuur tegemoet kunnen zien.

Mensen die klaarblijkelijk geen flauw benul hebben hoe hun grootouders hebben gevochten voor onze vrijheid. Die bereid waren om hun leven te geven voor die vrijheid, want onderdrukking door een bezetter wilden we nooit meer.

Nu hebben we precies die situatie. Net zoals je in de oorlog richtlijnen had waaraan de pers zich moest houden, nu heb je die weer. Zijn er nieuwsoutlets die dingen schrijven die het verhaal van de machthebbers niet ondersteunen, dan worden ze geblokkeerd.

Waar is de vechtlust gebleven in ons land? Hoe kan het dat een compleet volk zich als makke schapen naar de slachtbank laat leiden? Een bevolking die bestaat uit doodsbange schapen die geen handen meer durven schudden, met een boog om hun medeburgers gaan en braaf nog weer een prik gaan halen als de overheid hen daartoe oproept.

We kunnen er lang en breed over schrijven, maar feit is dat het de machthebbers is gelukt om in ons ooit vrije land censuur in te voeren net zoals ze dat al jaren doen in China.

Hiervoor is geen enkel excuus. En de mainstream media zwijgen zoals gewoonlijk als het graf. Waarom schreeuwen zij geen moord en brand? Het zijn tenslotte hun collega’s die het zwijgen wordt opgelegd.

Waar zijn de grote koppen?

Ze zijn er niet en zullen ook niet komen, want bij het verdwijnen van de democratie hoort uiteraard ook het verdwijnen van een vrije onafhankelijke pers.

En zo gaan we de laatste stap richting New World Order in met blèrende staatsmedia die alleen die dingen mogen schrijven of uitzenden die door de overheid worden goedgekeurd.

Het volk zag het allemaal gebeuren en keek toe.

De Nederlandse grondwet met betrekking tot persvrijheid:

Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

De Belgische grondwet met betrekking tot persvrijheid:

In België bepaalt artikel 25 van de gecoördineerde Grondwet van 7 februari 1831: ‘De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan worden geëist van de schrijvers, uitgevers of drukkers.

En toch laten wij toe dat bij ons bepaalde nieuwskanalen worden geblokkeerd.

Dit betekent dat ook internet stap voor stap underground zal gaan. Steeds minder echte informatie zal beschikbaar komen op het openbare internet en steeds meer op een verborgen net.

Welkom in het nieuwe Nederland.

gehersenspoelde bevolking
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl