Nu is de tijd om wat te doen

 zelf voedsel verbouwen  De zon schijnt, het wordt voorjaar en ja ergens aan de rand van Europa woedt een oorlog, maar gelukkig wij mogen weer dingen.

Daarom willen de meesten eigenlijk ook niet weten wat er allemaal gebeurt in de achtergrond want daar word je toch niet vrolijk van.Het is menselijk om goed nieuws te willen horen. Mooie positieve berichten waardoor iedereen zich beter voelt. Het wordt tenslotte voorjaar en als je buiten in het zonnetje loopt kan je je eigenlijk niet voorstellen dat er problemen zijn op de wereld.

Wat je eigenlijk helemaal niet wil weten is dat er bepaalde experts zijn die moord en brand schreeuwen over de continuïteit van onze voedselvoorziening.

Eén van die mensen is Christian, de man die meer bekend is als Ice Age Farmer en die al jarenlang nauwgezet alle ontwikkelingen volgt op het gebied van landbouw en voedselvoorziening.

Deze komt nu met een bericht dat de bond van Duitse pluimveehouders heeft gewaarschuwd dat de meeste leden nog maar voor enkele weken diervoeder in voorraad hebben. De prijzen voor dit soort producten zijn meer dan verdubbeld en veel pluimveehouders zijn bang dat ze de komende tijd niet in staat zullen zijn om nieuw diervoeder te kopen. Dit betekent dan dat op een gegeven moment kippen zullen worden geruimd en dat ook de aanvoer van eieren in dat land over enige tijd drastisch zal verminderen.

Dit soort situaties doet zich niet alleen voor in de pluimveesector maar dient slechts als voorbeeld hoe de complete moderne landbouw in elkaar stort.

Steeds meer kassen staan leeg omdat eigenaren de energierekening niet meer kunnen betalen. Er wordt steeds minder kunstmest geproduceerd want kunstmestfabrieken worden gesloten vanwege de hoge energiekosten.

Boeren beginnen langzamerhand met het vernietigen van hun veestapel omdat er geen diervoeder meer te krijgen is.

Landen blokkeren export van vitale producten en nu al is er overal een tekort aan graan.

De machten achter de schermen gebruiken voedsel als wapen en ze zullen niet aarzelen om dit in te zetten om de door hen gewenste 24/7 controlestaat erdoor te drukken.

Al de verstoringen in de voedselketen zullen leiden tot steeds grotere tekorten. Door de steeds groter wordende tekorten zullen de prijzen nog verder stijgen.

Natuurlijk zal Poetin hiervan de schuld krijgen en zal de overheid in uiterste nood optreden als reddende engel.

Zo zie je dat Rotschild man Macron nu voorstelt om de arme mensen in Frankrijk te voorzien van voedselbonnen. Weer een belangrijke stap richting totale controle van de overheid.

Als de overheid bepaalt of jij wel of niet kan eten, dan ben je al heel snel bereid om alles te doen wat die overheid van jou verlangt.

Nu is het misschien geen probleem, maar straks in de herfst als de voedseltekorten overal merkbaar zullen zijn wel degelijk. Dan zal diezelfde aardige behulpzame Macron komen met de eis dat alleen mensen een geldig vaccinatiepaspoort recht zullen hebben op voedselbonnen.

Dit onder het motto dat het prima voor de overheid is om haar burgers te helpen met voedsel, maar dan mogen ze toch zeker wel verlangen dat diezelfde burger gezond blijft en geen gevaar zal opleveren voor de medeburger?

En zo wordt de arme burger stap voor stap gevangen in de digitale netten van de overheid. Daarom is het ontzettend belangrijk dat je zo onafhankelijk mogelijk van de overheid blijft.

Nu is er nog wat tijd voordat de voedseltekorten echt zichtbaar zullen worden. Misschien tijd om zelf te beginnen met wat dingen te verbouwen. Alleen of met een groepje gelijkgestemden of familie.

Dit is een prachtige manier om de centralisatie tegen te gaan. Hoe meer er centraal wordt geregeld en hoe meer mensen afhankelijk zijn van de overheid, des te meer macht ze hebben en des te meer eisen ze kunnen stellen.

Hoe meer alles lokaal wordt gedaan, des te minder grip de overheid heeft op dingen.

Vergeet een digitale identiteit. Ga lokaal dingen doen en zorg dat je zo weinig mogelijk dingen nodig hebt van de overheid.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl