moet je straks je eigen huis uit?  Waar je ook kijkt in ons land, overal zie je een beeld van totale chaos en ontreddering.

We worden overspoeld door vluchtelingen en nu dreigt ook nog eens de totale woningbouw tot stilstand te komen.Het gaat voorspoedig met de doelstellingen van het kabinet Rutte 4, ook wel de slopers genoemd.

Op de allereerste dag van dit jaar schreven wij het volgende:

d

We zijn slechts enkele maanden verder en kijk om je heen wat er nu allemaal gebeurt in dit land. Nederland wordt in sneltreinvaart gesloopt en overal is het totale chaos.

Terwijl we aan alle kanten worden overspoeld door mensen die allemaal woonruimte nodig hebben, dreigt de woningbouw de komende twee jaar volkomen stil gelegd te worden.

Dit dankzij een in 2019 gewonnen rechtszaak bij de Hoge Raad door Illuminati orgaan Urgenda.

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland waarschuwt in een interview in de Telegraaf dat het kabinet op de manier waarop het nu bezig is nooit de geplande 100.000 woningen per jaar gaat halen.

Het kabinet wil eerst afwachten of de natuur zich herstelt en dan wil het kijken of er nog iets mogelijk is. Volgens Verhagen betekent dit dat er de komende twee jaar geen woningen kunnen worden gebouwd of wegen aangelegd.

Degene die de vermindering van stikstof wil monitoren in plaats van aanpakken is volgens Verhagen de nieuwe VVD-minister voor natuur en stikstof, Christiane van der Wal.

We hebben dan de situatie waarbij de overheid met handen en voeten is gebonden dankzij de uitspraak van de Hoge Raad. Deze kan, zoals gebruikelijk, de handen in de lucht kan gooien want zij kunnen er niets aan doen dat er geen huizen gebouwd kunnen worden.

Waar het dan ook op lijkt is dat de al bestaande woningnood nog vele malen groter zal worden en dat zeker als er nog veel meer vluchtelingen deze kant opkomen.

En dan verschijnt het volgende bericht:

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bereidt zich voor op de komst van 150.000 vluchtelingen uit Oekraïne. Dat zegt directeur migratie Bart-Jan ter Heerdt van het departement in de Tweede Kamer. „We weten het niet, maar daar kijken we wel naar om voorbereid te zijn.”

Volgens de topambtenaar van Justitie en Veiligheid ’durft op dit moment niemand te zeggen welk aantal het wordt’. „Het is fluïde en we weten niet wat Poetin allemaal gaat doen.” Maar de voorbereiding is gericht op flinke aantallen als 100.000, of zelfs 150.000.

Met een stagnerende woningbouw komt de opnieuw geactiveerde Wet Verplaatsing Bevolking van 1952 straks natuurlijk heel goed van pas.

Het volgende is wat we enkele dagen geleden schreven:

Wat ze met die wet in feite hebben is carte blanche om te doen wat ze willen met burgers. Zo kunnen ze zonder verdere poespas mensen verdrijven van huis en haard als ze dat nodig zouden achten.

Stap voor stap worden we een echte dictatuur waar noodwetten een overheid ongekende bevoegdheden geven en waarbij de noodsituaties nooit meer zullen verdwijnen.

Ze kunnen niet alleen lege kantoorpanden vorderen onder die nieuwe wet, maar ook woningen als ze dat zouden willen.

woningen in beslag nemen

En dan is er nog een goed punt, zoals een lezer ons schrijft:

Heeft iemand er wel eens aan gedacht dat die zogenaamde staatsnoodwet ook anders ingezet kan worden? Ongevaccineerden in een kamp bijvoorbeeld. Het is namelijk niet gekoppeld aan een vluchtelingencrisis, dus het kan overal voor gebruikt worden. Hugo heeft een nieuwe taak....

Hoelang voordat ze straks ook bij jou op de stoep staan?