besluiten in politiek al genomen voor debat   Er zijn mensen die de politiek op de voet volgen en aan de buis zijn gekluisterd als er weer een debat plaats vindt.

Maar, zoals ook nu weer blijkt zijn de besluiten al genomen en goedgekeurd voordat de debatten beginnen.


We hebben gisteren tijdens de debatten over de 'verdwenen kinderen' bij de toeslagenaffaire weer kunnen zien wat voor poppenkast die Tweede Kamer werkelijk is.


We hebben natuurlijk gisteren weer kunnen zien wat voor poppenkast die Tweede Kamer eigenlijk is tijdens de debatten over de verdwenen kinderen bij de toeslagenaffaire.

We hebben in die Tweede Kamer een voorzitter in de vorm van D66 lid Vera Bergkamp. Deze hoort de Kamer te leiden en volgens de overheid gebeurt dit op een bovenpartijdige en neutrale manier.

Maar, diezelfde neutrale voorzitter krijgt wel instructies van vrijmetselaar Rutte over wat ze wel en niet moet doen.


Videolink

De debatten onder leiding van een 'bovenpartijdige en neutrale' voorzitter.

Maar, het gaat nog veel verder en daarvoor gaan we even terug naar de nep coronacrisis. De tijd dat onze grondrechten van de ene op de andere dag werden weggehaald.

Die grondrechten werden weggehaald door een nieuwe tijdelijke wet die nu nog steeds van kracht is en die straks geruisloos zal overgaan in een permanente wet.

De stemming voor die wet was cruciaal.

In juni 2020 schreven wij de volgende naar nu blijkt, profetische woorden:

Het komt niet vaak voor dat we op een keerpunt in onze geschiedenis terechtkomen, maar binnenkort is het zover. Een tijdelijke wet die na verloop van tijd zal worden verlengd en daarna permanent zal worden.

En verder:

Wij hebben eerlijk gezegd weinig hoop dat er in de Eerste en Tweede Kamer voldoende oprechte politici bivakkeren die tegen het wetsvoorstel zullen stemmen. Het zijn tenslotte voor het grootste deel gekochte medewerkers van hen die aan de touwtjes trekken en daarnaast zijn er volgend jaar verkiezingen en zal bijna niemand het aandurven om hier tegen te stemmen.

De hoop van velen was dan misschien toch gevestigd op de debatten in de Tweede Kamer en dat daardoor er misschien toch nog iets zou veranderen.

Echter, voordat de debatten plaatsvonden was er al een akkoord was gesloten.

Data analist Daniël van der Tuin schrijft het volgende:

Wob-documenten “Achterkamertjespolitiek”: De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 was vóór het Kamerdebat al geregeld met de oppositiepartijen PvdA, SGP en GroenLinks. Dit ging over het inperken van grondrechten.

Medio september 2020 waren er al afspraken gemaakt met verschillende oppositiepartijen over wijzigingen in de wet, zoals: meer parlementaire betrokkenheid, alternatief voor muizengaatje, verpleeghuizen, verlenging van de wet.

Op 29 september 2020 overlegden de woordvoerders van de coalitiepartijen (VVD, D66, CDA, ChristenUnie) met de woordvoerders van de oppositiepartijen PvdA, SGP en GroenLinks over de tijdelijke wet.

 Tweede Kamer, oplichters

Vervolgens wordt er dan op 7 oktober ‘gedebatteerd’  en gestemd over deze wet, terwijl van tevoren dus al vast stond dat deze zou worden aangenomen. Hetgeen dan ook prompt gebeurde.

 Tweede Kamer, oplichters

Wat je ook heel duidelijk ziet is dat het niet uitmaakt dat WEF partijen zoals Groen Links, PvdA en Christen Unie ‘in de oppositie’ zitten. De volgelingen van Klaus Schwab maken van te voren afspraken en kunnen daardoor iedere wet doorvoeren die ze willen.