Stelende overheid gered door rechtbank

 overheid steelt van burgers Het is opvallend hoe vaak de hoogste rechters precies die uitspraak doen die handig is voor overheden of machthebbers achter de schermen.

Van de stikstofcrisis tot de spaartaks, in alle gevallen is de burger degene die het onderspit delft.Vroeger hadden mensen nog een soort vertrouwen in de onafhankelijkheid van de rechtspraak, maar dat is alweer een hele lange tijd geleden.

Het lijkt wel alsof er onzichtbare touwtjes lopen tussen de verschillende ministeries in ons land en de rechtbanken, waardoor er altijd uitspraken komen die in het belang zijn van overheden en indirect van hen die in de achtergrond aan de touwtjes trekken.

Ook nu zien we weer een prachtig voorbeeld van hoe ons moderne rechtssysteem werkt. De overheid leek de laatste tijd lichtelijk in paniek, want er moest in grote haast veel geld worden gevonden om spaarders te compenseren.

De zaak draait om de zogenoemde vermogensrendementsheffing. Jarenlang betaalden spaarders en beleggers belasting over een fictief rendement op hun vermogen. Maar spaarders maakten nauwelijks tot geen rendement op hun spaargeld, waardoor ze meer belasting betaalden dan ze aan rendement kregen.

Dat kwam neer op diefstal oordeelde de Hoge Raad eind vorig jaar. En daar moesten de gedupeerden voor gecompenseerd worden.

Klare taal en het is dan ook logisch dat mensen die slachtoffer zijn geworden van die diefstal gecompenseerd dienen te worden.

Er zat alleen een klein addertje onder het gras, want die uitspraak van de Hoge Raad telde alleen voor die mensen die bezwaar hadden aangetekend tegen de diefstal van de overheid.

In totaal waren er 60.000 mensen die bezwaar hadden ingediend, maar daarnaast zijn er honderdduizenden die dat niet hebben gedaan, maar uiteraard wel slachtoffer zijn van diefstal door de overheid.

Nu had één van de mensen die geen bezwaar had ingediend een zaak aangespannen omdat deze terecht vond dat hij/zij ook slachtoffer was en ondanks het feit dat er geen bezwaar was ingediend toch gecompenseerd moest worden.

In deze zaak heeft de Hoge Raad nu geoordeeld dat dit echter niet hoeft. De overheid hoeft alleen die mensen te betalen die op tijd bezwaar hebben ingediend.

Dit betekent dat de overheid waarschijnlijk wegkomt met een bedrag van ongeveer 2,8 miljard euro aan compensatie, terwijl het anders ergens in de richting van de 11,7 miljard euro zou zijn geweest.

Met deze uitspraak heeft de Hoge Raad even een kleine 10 miljard euro voor de overheid ‘verdiend’, geld dat nu kan worden gebruikt voor de bodemloze put die klimaat heet.

Wat de Hoge Raad in feite zegt is dat de mensen die geen bezwaar hebben ingediend, maar wel zijn bestolen door de overheid geen recht hebben op compensatie omdat ze een bepaalde handeling niet hebben verricht.

Dit is dezelfde soort wanprestatie als die van de rechtbanken in de beruchte toeslagenaffaire. Ouders die naar de rechtbank gingen hadden geen schijn van kans en werden voor het minste of geringste veroordeeld tot het betalen van enorme bedragen.

Ouders die duizenden euro's moesten terugbetalen in de toeslagenaffaire kregen bij de rechtbank niet de bescherming die zij verdienden. Dat blijkt uit een zeer kritisch rapport van de Raad voor de Rechtspraak. Eén ouder moest ruim 27.500 euro teruggeven, omdat ze een bedrag van 77 euro niet had betaald.

Toen gingen rechters diep door het stof omdat ze zich hadden laten gebruiken door de overheid en klaarblijkelijk hebben ze daar helemaal niets van geleerd, want nu doen ze weer precies hetzelfde.

De conclusie is dan ook dat rechtbanken tegenwoordig een rol vervullen waarbij ze de overheid op alle mogelijke manieren uit de wind houden. Dat telt zelfs voor uitspraken die ogenschijnlijk tegen de overheid zijn gekeerd, zoals in de stikstofaffaire.

De Club van Rome (Illuminati filiaal) heeft de klimaathoax bedacht omdat ze hiermee grote stappen konden en kunnen  zetten richting hun New World Order. De communistische heilstaat waar een kleine elite alles zal bezitten en de dan nog levende slaven in piepkleine appartementjes in megasteden mogen wonen.

Natuurlijk hebben overheden grote moeite om die krankzinnige maatregelen erdoor te drukken en dus is het heel erg handig als Urgenda (Illuminatie filiaal) naar de rechter stapt om zo die maatregelen af te dwingen. De rechtbank speelt gewillig mee en houdt op die manier de overheid uit de wind, want die kan er helaas ook niets aan doen al hadden ze nog zo graag gewild.

Net zoals de rechtbanken meer dan gewillig waren ten tijdens de nepcoronapandemie en niets anders deden dan ieder besluit van de overheid bevestigen.

De grote vraag is vervolgens wat mensen dan wel kunnen doen om hun recht te halen als rechtbanken een stelende overheid uit de wind houden.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl