vliegtuigcrash Rotterdam Als je in een wereld leeft waarin het woord ‘vaccin’ alleen met goede, effectieve en veilige dingen in verband mag worden gebracht heb je toch een probleem.

Want niet alleen neemt het aantal verkeersongelukken dramatisch toe, ook de luchtvaart is niet meer wat het is geweest.Er heeft zich gisteravond een ongeluk voorgedaan met een klein vliegtuig in het havengebied van Rotterdam. 

De zoektocht naar het neergestorte vliegtuigje in de haven van Rotterdam gaat maandag verder. Het vliegtuigje met twee inzittenden stortte zondagavond neer in het Calandkanaal. De veiligheidsregio spreekt van een noodlottig ongeval. Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldt dat de kans dat de inzittenden nog in leven zijn „eigenlijk nihil is.” Desondanks wordt nog steeds naar hen gezocht.

Nu gebeuren er uiteraard ongelukken, maar dit is een heel vreemd ongeluk. Om te beginnen schijnt helemaal niemand te weten om welk toestel het gaat. Het enige dat de autoriteiten weten te vertellen is dat het om een vliegtuig gaat dat in het noorden van Duitsland zou zijn opgestegen en onderweg was naar Frankrijk.

Maar, verder dan dat gaat de informatie. En dat is vreemd want het betreft een internationale vlucht waarvoor altijd een vliegplan moet worden ingediend. Als er een vliegplan is ingediend, in dit geval in Duitsland, weet men precies om welk vliegtuig het gaat, wie de gezagvoerder was enzovoort.

Het volgende vreemde aan deze vlucht is dat het toestel crasht op enkele kilometers afstand van het vliegveld van Rotterdam.

Wat er gebeurde was klaarblijkelijk zo urgent dat het toestel niet in staat was om het vliegveld te halen. Verder is er geen enkele mededeling over een SOS boodschap vanuit het vliegtuig om aan te geven dat er zich een probleem had voorgedaan.

Als er sprake was geweest van een motorstoring en de piloot zou niet in de gelegenheid zijn geweest om dit via de radio te melden, dan had deze zonder enige twijfel geprobeerd een noodlanding te maken op land en niet in het water zijn neergestort.

Maar, wat als er een piloot met een passagier in het toestel zit en de piloot krijgt een hartvaanval? Dan valt deze voorover op de stuurknuppel en duikt het vliegtuig naar beneden. Dit soort toestellen vliegt meestal vrij laag, een paar duizend voet, en dat betekent dat de tijd om te reageren extreem kort is.

Sinds men is begonnen met het inspuiten van mensen met de experimentele gentherapie zijn er wereldwijd veel onverklaarbare en vooral ook onlogische ongelukken geweest met kleine vliegtuigen. We hebben hier diverse keren over geschreven zoals hier en hier.

Deze ongelukken komen relatief gezien vaker voor bij de kleine dan in de grote luchtvaart, omdat bij kleine toestellen meestal sprake is van één piloot. Waar bij de grote luchtvaart altijd minimaal twee vliegers zijn waardoor er altijd back-up is, zo is dat meestal niet het geval bij de kleine luchtvaart.

Als de piloot een hartaanval krijgt in een klein vliegtuig, dan is dat meestal rampzalig.

Wanneer ongelukken gebeuren zoals nu in Rotterdam, dan zal er hooguit een verklaring volgen waarin staat dat het niet duidelijk is wat dit ongeluk heeft veroorzaakt. Men zal proberen te kijken of er sprake is van technische mankementen, maar meestal zijn die er niet.

En zo gebeuren al deze ongelukken en het leven gaat door. Niemand zal de euvele moed hebben in mainstreamland om dit soort ongelukken in verband te brengen met 'vaccins'. Het ongeluk hoeft uiteraard niet veroorzaakt te zijn door de gevolgen van het 'vaccin', maar het feit dat dit soort ongelukken tegenwoordig veel voorkomt en dat nadat men is begonnen met het inspuiten van mensen, roept de nodige vraagtekens op en vraagt om onderzoek. Een onderzoek dat nooit zal komen.

Net zomin als er niemand in mainstreamland is die dit durft te doen voor het enorm stijgende aantal verkeerslachtoffers, waarover we in maart dit jaar het volgende schreven:

Net zoals er een nog steeds onverklaarbare oversterfte was eind vorig jaar, zo zien we nu vreemde dingen in het verkeer. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is er een dramatische toename te zien van het aantal verkeersongevallen.

Het woord ‘onverklaarbaar’ kom je steeds vaker tegen vandaag de dag. Zo hebben we natuurlijk nog steeds de onverklaarbare oversterfte eind vorig jaar en zo hebben we nu een onverklaarbare toename van het aantal verkeersongevallen.

Als men de eerste paar maanden van dit jaar vergelijkt met de eerste paar maanden van vorig jaar, dan blijkt er een nogal spectaculaire toename te zijn van het aantal ongevallen.

Van 1 januari tot en met 7 maart van 2022 vielen er nu al bij 2691 ongevallen één of meer ernstig gewonden of doden. Dat zijn er 628 meer dan een jaar eerder. Ook het aantal incidenten met blikschade liep enorm op van 9299 vorig jaar naar 11.931 in de periode tot nu toe in 2022.

"Het zijn verontrustende cijfers", zegt Paul Broer, portefeuillehouder verkeer van de Nationale Politie. "Die baren mij zeker zorgen omdat de oorzaak veelal nog steeds ligt bij afleiding, te hoge snelheid en rijden onder invloed van alcohol of drugs."

Maar, zoals gewoonlijk is er geen verklaring voor het sterk toegenomen aantal verkeersongelukken.

Tot zover het eerdere artikel.

En zo verdwijnen de vaccinatieslachtoffers op allerlei manieren en blijft de mainstreammedia ondanks alles volhouden dat ‘coronavaccins veilig en effectief’ zijn.