Krijgen wij de komende winter nog voldoende gas?

 krijgen wij koude voeten deze winter? De door de Rockefeller’s opgeleide minister Rob Jetten beweert dat de Groningse gasvelden worden gesloten in het belang van de Groningers.

Echter nu ligt er een alarmerend advies van de Mijnraad die waarschuwt voor de gevolgen als de gasvelden niet worden geopend.Hoewel de beleidsbepalers binnen onze overheid in dienst zijn van het WEF betekent dat natuurlijk niet dat de rest van alle mensen die iets in de melk te brokkelen hebben dat ook zijn.

Hierdoor krijg je nu de situatie dat de overheid druk bezig is met slopen in het kader van de Great Reset en de Build Back Better, terwijl andere instituten kijken naar het belang van het volk.

Zo hebben wij in ons land de Mijnraad:

De Mijnraad is een onafhankelijke adviescommissie die de Nederlandse minister van Economische Zaken en Klimaat adviseert over opsporen of winnen van delfstoffen of aardwarmte, en het opslaan van stoffen in de diepe ondergrond. De raad geeft een oordeel over vergunningaanvragen en winnings- en opslagplannen. De instelling van de Mijnraad is geregeld in de Mijnbouwwet uit 2002.

Deze Mijnraad die bestaat uit energiedeskundigen geeft wat de Telegraaf noemt een alarmerend advies aan de overheid om de Groningse gasvelden te openen.

Daarnaast willen zij dat de gasbergingen niet voor 80 procent worden gevuld zoals de plannen zijn, maar voor de volle 100 procent.

Klimaatminister Rob Jetten (D66) en D66-staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) zeggen echter dat gasvelden in Groningen dit jaar op een waakvlam blijven staan en dat deze in 2023 of 2024 helemaal dicht zullen gaan.

Het is de tweede keer binnen enkele maanden dat de Mijnraad met een dringend advies komt om de gasvelden te openen omdat er veel te veel onzekerheid is over alternatieve leveringen. Niet alleen de Mijnraad, maar ook werkgeversorganisaties maken zich grote zorgen.

De Mijnraad pleit ervoor de opslagen nu snel veel meer te vullen om tekorten in de winter te voorkomen, juist omdat Rusland de gaskraan naar Europa deels heeft dichtgedraaid. „De leveringszekerheid van gas staat stevig onder druk en is in een aantal toekomstscenario’s niet gegarandeerd. Nadenken over en het voorbereiden van overheidsingrijpen is daarom gerechtvaardigd”, waarschuwt ir. Staf Depla, voorzitter van de Mijnraad. Hij ziet ’alle aanleiding om te streven naar een vulgraad van de bergingen van honderd procent’. Die moet dienen als ’strategische voorraad’ van zo’n twintig procent extra. „Afgezet tegen de kosten van de mogelijke maatschappelijke ontwrichting – zeker die in de meer extreme scenario’s – denkt de Mijnraad dat deze kosten de moeite waard zijn.”

Wat de Mijnraad verder zegt is dat wanneer wij te maken krijgen met een fikse winter er absoluut geen zekerheid is dat er voldoende gas is om iedereen warm te houden. Dat wij niet moeten rekenen op voldoende aanvoer van LNG-gas om dat probleem op te lossen.

Daarbij komt nog een keer dat Gazprom voor een deel al is gestopt met het leveren van gas aan Nederland.

Zo zien we aan de ene kant namens het WEF een slopende overheid en aan andere kant instituten die naar het landsbelang kijken en vanuit dat standpunt een afweging maken.

De overheid hoeft het advies natuurlijk niet over te nemen en er is een grote kans dat ze dit ook niet zullen doen.

Als reden zullen ze het belang van de Groningers noemen, terwijl iedereen weet dat ze nog nooit een biet om de belangen van de Groningers hebben gegeven.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl