Er is een goede reden dat de boeren moeten verdwijnen

 Nederland moet megastad worden Natuurlijk is de grote massa niet op de hoogte van de plannen die in het geniep worden gesmeed achter gesloten deuren.

De doorsnee burger weet niet beter dan dat wij een stikstofprobleem hebben.Het recept is altijd hetzelfde. De eerste stap is altijd dat er een probleem wordt gemaakt of verzonnen dat er eerst niet was.

Want, als er een probleem is of een vijand, dan kan daar tegen worden opgetreden door de regering waardoor precies die dingen gebeuren die de planners in de achtergrond allang hadden bedacht.

De geniepige satanische krachten in de achtergrond hebben jaren geleden al bedacht dat ze de mens een belasting voor het milieu moesten laten worden. Want, dan waren de mogelijkheden eindeloos om allerlei dwingende maatregelen op te leggen.

Zo werd dit alles in de loop der jaren veel verder geperfectioneerd in de Agenda 21 en later in de 2030 Agenda.

Doel van dit alles is om ervoor te zorgen dat na de genocide op de wereldbevolking de nog resterende mensen zullen worden samengepropt in de megasteden van de toekomst. Wij schreven hier al over in 2013.

Eén van die megasteden wordt wat men nu noemt de Tristate.

dit

Dat alles betekent dat daar bijvoorbeeld geen plaats meer is voor boeren en deze moeten dan ook verdwijnen. Dit betekent ook dat de sluizen verder wijd open gezet zullen worden om nog veel meer vreemde culturen binnen te halen als toekomstige inwoners van deze stad.

De eerste 'mega-opvanglocatie' waar vluchtelingen worden opgevangen is bekend. Over twee weken komt er in Vlissingen een cruiseschip aan dat hiervoor wordt ingezet.

En zo hebben wij in Nederland het stikstofprobleem geïntroduceerd als het perfecte middel om de boerenstand vakkundig te slopen.

Omdat er vanuit de gemeenschap te veel weerstand zou komen is er besloten om het Illuminati filiaal Urgenda naar de rechtbank te laten gaan om zo een rechtbankvonnis te verkrijgen waarachter de overheid zich kan verschuilen.

Uiteraard is dat vonnis er gekomen en je hoort en ziet dan ook niets anders dan dat de VVD Minister Christianne van der Wal zich achter dat vonnis verschuilt.

Minister Christianne van der Wal (VVD) vindt het naar eigen zeggen ‘vreselijk’, maar ze is niet van plan om het stikstofbeleid af te zwakken vanwege grote maatschappelijke en politieke weerstand tegen de plannen.

,,We hebben geen enkele keuze.” In 2019 maakte de Raad van State een einde aan het oude stikstofbeleid, dat veel te vrijblijvend was. Daardoor ging het land op slot: er kon niet verder worden gebouwd aan wegen en huizen. Sindsdien is het veel lastiger om bijvoorbeeld een bouwvergunning te krijgen.

Dat betekent dat er in bepaalde gebieden zo goed als alle boeren moeten verdwijnen volgens de minister.

En dat terwijl de NOS in 2017 het volgende schreef over de Nederlandse agrarische sector:

De Nederlandse agrarische sector heeft relatief de laagste impact op het milieu van alle landen in de wereld. Dat zegt ABN Amro na onderzoek. Volgens de bank is per kilo landbouwproduct de gezamenlijke 'voetafdruk' van onder meer CO2, energie, pesticiden en antibiotica in Nederland het kleinst.

"Per hectare land produceren we hier meer dan andere landen", zegt Jan de Ruyter, sectorbankier Agrarisch bij ABN Amro. "Op Wageningen University zitten studenten uit allerlei landen die willen leren hoe wij dat hier doen."

Waaruit maar weer eens blijkt dat al die maatregelen totaal niets met het milieu te maken hebben, maar alles met het feit dat wij hier worden klaargestoomd voor de Tristate stad.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl