Alsof men wist dat er veel vragen over sterfgevallen zouden komen

 geen medische informatie  Op1 januari 2020 wordt er een wetswijziging doorgevoerd in ons land die het voor nabestaanden mogelijk moet maken om inzage te krijgen in medische dossiers.

In de praktijk echter werkt het omgekeerd en komen nabestaanden in een oerwoud van regels terecht.Wij ontvingen het volgende bericht van een lezer:

In de nacht van 20 op 21 april jl is mijn moeder onverwacht overleden. Om 02:00 uur in de nacht werd zij in een onnatuurlijk houding aangetroffen. In het verzorgingstehuis waar ze al vier jaar verbleef. Mijn moeder was niet gevaccineerd.Ik heb een obductie aangevraagd en nou komt het waarom ik jou dit mede deel.

Op 1 Januari 2020 is stilzwijgend de WGBO wet veranderd, onder het mom van meer rechten voor patiënten. Maar wat ze niet vertellen is totaal geen rechten voor de nabestaanden.

Nabestaanden krijgen geen inzage of kopie meer van de autopsie. Zelfs niet als je naar de rechter gaat.

Voorbeeld: stel je hebt een kerngezond kind, 18 jaar, die de leugens over corona geloofde en zich heeft laten vaccineren. Vervolgens stort het kind tijdens het sporten in elkaar, dood, hartaanval.

Vervolgens vragen de ouders een autopsie aan. Dan deelt de patholoog de huisarts mondeling, via de telefoon mede: kind is gestorven aan een hartaanval. Dat die hartaanval is veroorzaakt door een bloed prop, en dat de bloed prop is veroorzaakt door de vaccinatie word niet verteld.

Inzage in het autopsie rapport krijg je niet, tenzij de overledenen daar bij leven toestemming heeft gegeven. Dat is wat ze per 1 Jan 2020 veranderd hebben bij de WGBO wet, google het maar. Vrijwel niemand weet dit! Ik heb verschillende mails gestuurd naar zogenaamde alternatieve media, 0,0 reactie.

Dit is volgens mij de reden waarom het zo stil is bij rechtbanken etc. Ze hebben het juridisch helemaal dicht gespijkerd.

1 Jan 2020 WGBO...net voordat het vaccinatie geweld los barsten. Ze wisten precies wat ging komen.

Tot zover het verhaal van de lezer.

Als we gaan kijken dan blijkt er inderdaad een wetswijziging is geweest die inging per 1 januari 2020, net op het moment van het niet bestaande en nooit bewezen coronavirus zijn intrede deed in ons land.

Voor wie niet weet wat de wet WGBO inhoudt:

De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) regelt de rechten en plichten van de patiënt. Zo staat in deze wet dat patiënten recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor een behandeling. Ook regelt de WGBO de privacy van de patiënt, het inzagerecht van patiënten in hun eigen medisch dossier en de vertegenwoordiging van patiënten als zij niet zelf kunnen beslissen. Daarnaast verplicht de WGBO zorgverleners om een medisch dossier bij te houden.

En dan wordt die wetswijziging van 1 januari 2020 inderdaad gepresenteerd als een groot voordeel voor de burger.

Per 1 januari 2020 krijgen nabestaanden een wettelijk recht op inzage in het medisch dossier van de overleden patiënt. Met dit inzagerecht wordt een wettelijk uitzondering gemaakt op de geheimhoudingsplicht die de hulpverlener heeft ten opzichte van zijn patiënt.

De adder onder het gras is dan wel dat de patiënt hier bij leven toestemming voor heeft gegeven. In de praktijk zal dit niet gebeuren, omdat aan de ene kant bijna niemand weet dat die wetswijziging heeft plaatsgevonden en mochten ze dat wel weten dan hebben ze geen flauw benul hoe ze dat dan zouden moeten regelen.

Het gevolg is dan inderdaad dat het nu dusdanig is dichtgetimmerd dat niemand straks inzage kan krijgen in autopsie rapporten van dierbaren.

Want, ga maar op zoek om te kijken hoe en waar je die toestemming voor nabestaanden kunt vastleggen. Er komt een brei aan informatie boven water, maar nergens voor zover wij kunnen ontdekken een simpel online scherm, waar je dat kunt regelen.

En zelfs als je wel die toestemming eindelijk voor elkaar hebt, dan nog komen ze met duizend en één redenen waarom jouw toestemming toch eigenlijk geen toestemming is.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl