personeelstekort is vaccinatieschade  Overal waar je kijkt zijn er enorme personeelstekorten en men zit met de handen in het haar om roosters rond te krijgen.

Maar, waar niemand naar kijkt is de explosieve stijging van het aantal ziekmeldingen vergeleken met de tijd voordat de coronaspuit ten tonele verscheen.Er is iets vreemds gaande, iets dat we voor het corona tijdperk eigenlijk niet zagen. Dat vreemde is dat alles en iedereen nu opeens een personeelstekort heeft.

Waar je ook kijkt in de Westerse wereld, overal is een tekort aan personeel. Zomaar, alsof dit uit het niets is gekomen.

Voor corona zag je eigenlijk nooit dat er bepaalde dingen niet door konden gaan vanwege personeelsgebrek, maar nu zie je niets anders.

Dan wordt er gemakshalve altijd maar aangenomen dat dit te maken heeft met het feit dat men tijdens de nep coronapandemie mensen heeft moeten ontslaan en dat deze ondertussen andere werkzaamheden zijn gaan uitvoeren, waardoor er nu na de crisis opeens een personeelstekort ontstaat.

Dat is misschien ten dele waar, maar er zijn ook talloze sectoren waar geen mensen zijn ontslagen tijdens de nep pandemie en ook zij hebben nu te kampen met personeelsgebrek.

Neem bijvoorbeeld de Nederlandse Spoorwegen:

Op verschillende trajecten rijden vanaf morgen minder treinen. Dat heeft de NS besloten omdat er een te groot personeelstekort is bij het bedrijf.

Er zullen onder andere in de spits minder sprinters rijden tussen Rotterdam Centraal en Gouda Goverwelle, Amsterdam en Enkhuizen en Dordrecht en Geldermalsen. Ook rijden er komende week minder intercity's via de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal.

Ook in de zorg zijn er geen gedwongen ontslagen gevallen tijdens de nep pandemie en ook daar hebben we te maken met grote personeelstekorten.

Grote zorgen over groeiend personeelstekort door corona, verpleeghuis vraagt familieleden van bewoners te komen helpen.

En dan een bericht dat door velen zal zijn gemist en dat gaat over de stijging van het ziekteverzuim. Als we zien dat het enorme personeelstekort toeneemt na de nep coronapandemie, dan willen we ook weten hoe groot de toename is in het ziekteverzuim, vergeleken met de tijd voordat de nep pandemie en de spuiten verschenen.

En dan komt er iets echt schokkends tevoorschijn en dat is het volgende:

Ten opzichte van de jaren voorafgaand aan de coronapandemie is het verzuim nog groter. Vergeleken met mei 2018 en 2019 ligt het aantal meldingen van medewerkers die thuiszitten wegens ziekte 37 procent hoger.

Laat dit even inzinken. Vergeleken met voor de nep pandemie zit bijna 40 procent meer mensen ziek thuis.

Dan is het ook niet zo vreemd dat er overal personeelstekort is. Bijna 40 procent van het personeel is niet beschikbaar omdat ze zich ziek hebben gemeld. Dan wordt maar even heel snel aangenomen dat die stijging zo groot is omdat er zoveel mensen in quarantaine zouden zitten. 

Natuurlijk zijn er geen gegevens beschikbaar over de vaccinatiestatus van al die zieke mensen, maar als die er wel zou zijn, dan zou je schrikken.

Dan zal je zien dat het klopt wat je in berichten keer op keer op sociale media voorbij ziet komen en dat zijn berichten waar niet ingespoten mensen klagen dat ze extra moeten werken omdat er zoveel ingespoten collega’s iedere keer ziek zijn.

Dit staat nu in het nieuws:

Volgens Interpolis nemen de zorgen over ziekteverzuim toe onder ondernemers. Van alle ondervraagde werkgevers gaf 44 procent aan zich zorgen te maken over het hoge aantal ziekmeldingen. Dat is volgens de verzekeraar een stijging van 10 procent ten opzichte van maart.

Ons land wordt letterlijk kapot gespoten met een experimentele gentherapie, waarbij de ingehuurde WEF lakeien samen met de door hen gecontroleerde MSM er alles aan doen om de werkelijkheid in de doofpot te stoppen.

vaccinatie journalisten

Nog even en dan staan ze allemaal weer in de rij voor nog meer van hetzelfde.