Wie heeft bepaald dat wij worden geregeerd door zes regeringen?

 zes regeringen  In principe is alles in ons land verboden, behalve als er voor bepaalde dingen uitzonderingen worden toegestaan.

Dat is allemaal niet zo vreemd natuurlijk als je kijkt naar wie ons allemaal regeren.Wij worden geregeerd door een aantal verschillende regeringen. Zoveel regeringen dat een doorsnee burger door de bomen het bos niet meer ziet en laat dat nu precies de bedoeling zijn.

Lokaal worden we geregeerd door het college van burgemeester en wethouders, alias de Gemeenteraad. Deze geeft ons allerlei voorschriften over hoe en waar we vuilnisbakken mogen neerzetten en welke kleur ons huis wel of niet mag hebben. Bovendien gaat deze regering ons in de toekomst misschien ons eigen huis uitknikkeren in verband met de wet 'verplaatsing bevolking'

Dan hebben we een volgende regering en die heet Provinciale Staten. Ook zij bepalen een deel van ons leven en dat voornamelijk op het gebied van natuur, milieu, water en landschap, maar ook verkeer en vervoer.

Dat zijn dan al twee regeringen die ons dagelijks leven voor een deel bepalen. Vervolgens komen we uit in Den Haag, waar het filiaal van het WEF is gevestigd.

Formeel echter wordt dit ontkend en noemt men het de nationale regering of het kabinet.

Deze nationale regering bepaalt op dit moment nog wel de meeste dingen in ons leven en dat steeds meer en vooral ook steeds strenger, met steeds meer beperkingen voor burgers.

Dit is dan de derde regering waar wij als burger mee te maken hebben. De vierde is met recht een gedrocht en heet de Europese Commissie. Steeds vaker zie je berichten voorbijkomen, waaruit blijkt dat zij het steeds meer voor het zeggen krijgen. Zelfs de naam die ze gebruiken voor hun orders of bevelen, verordeningen, klinkt ook in het Nederlands net zoals de Verordnungen van de Duitsers in de oorlog. Wat dat betreft is er niets veranderd.

Een Europese verordening is een wetgevend instrument van de Europese Unie. De verordening kent haar oorsprong in artikel 288 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Een verordening heeft een algemene strekking.

Na de vierde regering komen we uit bij de vijfde en dat is het WEF. Dit is volgens de Nederlandse overheid een ongekozen en ondemocratische entiteit, waarmee onze nationale overheid juridisch bindende overeenkomsten sluit. Dit is geen complottheorie, maar wordt bevestigd door verschillende Nederlandse ministers in antwoord op Kamervragen.

Formeel is het WEF een doodgewone in Zwitserland ingeschreven stichting. Via deze stichting sluit Klaus Schwab juridisch bindende overeenkomsten af die vervolgens door die nationale overheden worden uitgevoerd. Dit alles wordt dan ook niet bepaald door de burger en ook de Tweede Kamer is nauwelijks op de hoogte.

Eén van de vele Kamervragen over dit onderwerp:

Bent u het eens met de stelling dat dergelijke overeenkomsten enerzijds onwenselijk zijn en anderzijds zonder meer aan de TK voorgelegd dienen te worden?

Antwoord van de betreffende minister:

Zoals gezegd kan deelname aan projecten bijdragen aan het behalen van beleidsdoelstellingen van het kabinet. De daartoe behorende overeenkomsten vallen onder de uitvoering van (beleids)artikelen waarvoor in de Rijksbegroting middelen beschikbaar zijn gesteld. De begroting wordt jaarlijks aan uw Kamer voorgelegd ter goedkeuring.

Een volkomen ontwijkend antwoord waaruit blijkt dat dit soort dingen niet worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Niet dat dit gek veel verschil zou maken met het klapvee van de coalitie, maar toch.

Daarnaast zijn er uiteraard de mondelinge instructies van Klaus die je nergens terugvindt.

orders van klaus schwab

Waar de Europese Commissie nog op Europees niveau opereert, zo doet het WEF dat al op wereldniveau.

Hetzelfde geldt voor de zesde regering waar wij mee te maken hebben en die is misschien nog wel de meest gevaarlijke van allemaal. Ook deze opereert op wereldniveau is staat bekend als de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie).

Deze zal in de herfst hernieuwde pogingen ondernemen om de soevereiniteit van landen voor wat betreft gezondheid weg te halen en deze volledig in handen van de WHO te plaatsen. Hierdoor krijgen we dan een wereldregering die zal bepalen wat er qua gezondheid met ons gebeurt en dan met name welke spuiten ze in ons lichaam willen jagen.

Heeft iemand ooit de burger gevraagd of deze geregeerd wil worden door 6 verschillende regeringen? Zes regeringen die allemaal beperkingen en/of belastingen opleggen aan burgers. En dan óók nog voor een deel ongekozen regeringen.

En dan vinden we het ook nog gek dat wij bijna niets meer mogen en iedere keer blut zijn, want één ding hebben al die regeringen gemeen en dat is dat ze allemaal handen vol geld kosten en dat wij dat mogen betalen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl