s  Dankzij de voortdurende genocide zal een groot deel van de mensheid waarschijnlijk niet lang genoeg leven om te beseffen hoe ze zijn beetgenomen door het CO2 fabeltje.

Het klimaat fluctueert en in sommige gebieden kan het misschien tijdelijk iets warmer worden, maar dat wordt niet veroorzaakt door CO2.Wij in Europa hebben maar één vijand en die vijand heet CO2. Die moet worden bestreden en overheden doen er dan ook alles aan om dit voor het leven o zo noodzakelijke element uit te bannen.

Zoals we onlangs hebben kunnen zien in een korte documentaire van Mike Adams is CO2 essentieel voor het leven op aarde en hoe meer daarvan aanwezig is in de atmosfeer des te beter groeit alles.

Door de mens de vijand te maken van het leven op aarde zoals de denktanks van de satanische sekte dat in de vorige eeuw hebben gedaan, kan er een duivelse agenda zoals de 2030 Agenda worden ingevoerd.

Een agenda die de sekte bestaande uit voornamelijk kabbalistische Joden en vrijmetselaars ‘het recht’ geeft om de mens in al haar vrijheden te beperken of deze zelfs helemaal weg te halen.

De mens is levensgevaarlijk omdat deze door al zijn/haar daden CO2 uitstoot en deze uitstoot zou dan verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde.

Nu verschijnt er zaterdag een heel interessant artikel in de Telegraaf waaruit blijkt dat CO2 niets met opwarming van de aarde heeft te maken.

Gelukkig zijn er ook mensen die echt onafhankelijk onderzoek doen en niet zijn gekocht. Zo iemand is de 19-jarige wiskunde student Jip Hoogeveen.

Deze heeft het op zich genomen om alle oude weerkaarten vanaf 1836 door te spitten en te kijken naar wat de wind deed in die periode.

De resultaten van zijn onderzoek zijn zo bijzonder dat ze zijn gepubliceerd in het International Journal of Climatology.

De eindconclusie is dat temperatuursveranderingen bij ons worden veroorzaakt door de windrichting. In het door Hoogeveen uitgevoerde onderzoek blijkt er een toename te zijn van zuidwestelijke wind, een windrichting die over het algemeen vrij warme lucht aanvoert.

Maar, wat nog opmerkelijker is, er is gedurende die periode totaal niets te merken van de invloed van CO2 op het klimaat. En dat terwijl je 1836 zo ongeveer het beginpunt van de industriële revolutie kunt noemen.

Om al die gegevens vanaf 1836 goed te kunnen analyseren heeft hij zelf een computerprogramma geschreven en vervolgens berekend of er een verband bestond tussen de windrichting en de temperaturen bij ons.

Die was er wel degelijk en die was ook heel sterk. Hoogeveen heeft ook rekening gehouden met factoren zoals de brongebieden van de winden waardoor een behoorlijk compleet beeld ontstaat.

De circulatie van de lucht over de aarde bepaalt grotendeels de temperatuur en Hoogeveen die het onderzoek uitvoerde samen met zijn vader die werkt bij de Universiteit van Utrecht concludeert dat CO2 geen enkele rol speelt bij de opwarming van de aarde.

Het nationale sjoemelinstituut KNMI heeft laten weten dit alles zeer interessant te vinden en dat ze graag een gesprek willen. Echter, hoewel de heren op fietsafstand wonen is er nog steeds geen officiële uitnodiging.

Waarschijnlijk voert het KNMI eerst geheime besprekingen met Gerrit Hiemstra over hoe ze dit varkentje nu weer eens zullen wassen.