Het onlogische verhaal over Jaap van Dissel

 jaap van dissel, corrupt   Overal waar je kijkt op sociale en alternatieve media is Jaap van Dissel schuldig bevonden aan grootschalige corruptie.

Hij zou op een privé rekening in Nederland een groot bedrag hebben ontvangen en een deel daarvan hebben doorgesluisd naar Aruba.Er doen al lang geruchten de ronde dat Jaap van Dissel, de baas van het RIVM, corrupt zou zijn.

Nu heb je corrupt en corrupt, maar volgens de sociale en alternatieve media schijnt Van Dissel van het ergste soort te zijn.

De eerste keer dat dit in het nieuws kwam was via Gideon van Meijeren afgelopen juni:

Honderden wetenschappers hebben het opgenomen voor Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektenbestrijding van het RIVM. Aanleiding is een beschuldiging van FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren, die vorige week in de Kamer bij herhaling stelde dat Van Dissel 'corrupt' is en aandrong op zijn ontslag.

Van Meijeren deed zijn uitspraken in een debat over de politieke invloed die is uitgeoefend op adviezen van het Outbreak Management Team (OMT), waarvan Van Dissel voorzitter is. Van Dissel heeft dat toegelaten, zei Van Meijeren, daarmee is hij beïnvloedbaar en dus corrupt.

Als iemand beïnvloedbaar is, dan staat er vaak iets tegenover en in dat kader kwamen de berichten deze week dan misschien ook niet als een verrassing.

De berichten deze week zijn gebaseerd op de verhalen van een aantal zakenlieden en op die basis is Van Dissel door de complete 'wakkere gemeenschap' zo te zien al veroordeeld.

Dan krijg je berichten zoals de volgende:

OMT-voorzitter Jaap van Dissel kreeg €750.000,- van Stichting Open Nederland tijdens coronatijd. Vier ton hiervan is toen meteen doorgeboekt naar Aruba. In mei beschuldigde FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren de infectieloog al van 'corruptie'.

Dit verhaal is naar buiten gekomen via een podcast van enkele zakenlieden:

Dat onthullen ondernemers Yves Gijrath en Erik de Vlieger in hun nieuwe podcast GIJRATH & DE VLIEGER. Gijrath en De Vlieger doen al langer onderzoek naar Van Dissel. Tot nu toe hadden ze veel vermoedens, maar ontbrak vaak hard bewijs. Maar nu onthult Gijrath dat hij een opmerkelijk bankafschrift in handen heeft van de infectieloog.

Op een andere website staat het volgende:

"Wat wij hebben gezien," gaat Gijrath verder, "is dat er een betaling is gedaan van een Belgische bank - gekke shit - van de Stichting Open Nederland aan Jaap van Dissel van, houd je vast: de betaling is 750.000 euro. Dat gaat naar een rekening van de Rabobank. Ik heb dat nummer ook, van dat bankrekeningnummer. En dezelfde dag wordt er 400.000 euro doorgeboekt aan Aruba."

Even voor de duidelijkheid: Gijrath en De Vlieger zeggen dus dat Stichting Open Nederland 750.000 euro heeft "betaald" aan Jaap van Dissel... en dat die vervolgens 400.000 euro daarvan heeft doorgesluisd naar een bank op Aruba.

De Vlieger zegt daarop: "De eerste vraag die ik heb, waarom heeft Stichting Open Nederland een rekening in België? Dat vind ik al ráár. Ten tweede, hoeveel? 750.000 euro aan Jaap van Dissel, Rabobankrekening?"

Ja.

"Wij willen weten," zegt Gijrath, "waarom wordt Jaap van Dissel betaald door een Belgische rekening van Stichting Open Nederland?" Want, zegt hij, "wij zien dat het authentiek is. Dit is heel zorgelijk."

De Vlieger vraagt Gijrath voor de zekerheid: "Zou het kunnen zijn dat we bezwendeld worden?" Het antwoord: "Dat denk ik niet. Dan moet alles vals zijn nagemaakt, Erik."

Tot zover de berichtgeving.

Het is natuurlijk heel goed mogelijk dat bovenstaand verhaal waar is, maar het is ook heel goed mogelijk dat het niet waar is.

Wat wij nergens terug vinden zijn mensen die kritische vragen stellen naar aanleiding van bovenstaande.

Dat is nodig, want er zijn sprake van een aantal elementen in het verhaal die heel onlogisch klinken.

Het begint al met het ontbreken van bewijs. Als wij een dergelijk verhaal zouden schrijven, dan zouden wij daar als bewijs het bankafschrift bij publiceren. Doe je dat niet, dan is het niets anders dan een vaag gerucht.

Het tweede dat wij erbij zouden vermelden is hoe wij aan een dergelijk bankafschrift zijn gekomen. Mensen lopen over het algemeen niet met hun bankgegevens te koop en zeker niet met afschriften.

Dus, waar komt dat bankafschrift vandaan en de volgende vraag is dan hoe betrouwbaar is die bron?

Dan, hebben we het over een kopie of een origineel? Als het een kopie is, dan bestaat er een grote kans op vervalsing, zeker als de bron onbekend is.

We praten over een Nederlandse Stichting die dan een bankrekening in België zou hebben. Op zich zou dat kunnen en misschien heeft die stichting daar wel een logische verklaring voor.

Maar, dan komen we bij iets dat iedere logica tart.

Als er inderdaad een betaling van 750.000 euro naar Jaap van Dissel is gegaan, dan heeft dat niets te maken met een beloning voor verrichte werkzaamheden en aangezien het afkomstig is van een stichting die heel veel geld heeft gekregen van de overheid voor het uitvoeren van testen zou het dan hoogstwaarschijnlijk om steekpenningen gaan.

Als je ingezetene bent van Nederland en je vervult een publieke functie en je krijgt ergens 750.000 euro vandaan in de vorm van steekpenningen vanuit het buitenland, dan ben je niet helemaal goed bij je hoofd als je dat laat uitbetalen op een Nederlandse rekening bij de Rabobank.

Niet alleen is het dan zichtbaar in Nederland, je moet dan dat bedrag ook nog een keer gaan opgeven als inkomsten waardoor er maar heel weinig overblijft.

Dan ga je als klap op de vuurpijl 400.000 overboeken naar een rekening op Aruba.

Dat is hetzelfde als een bericht sturen naar de belastingdienst met: Hallo belastingdienst, kijk even goed, ik krijg 750.000 euro binnen op mijn Nederlandse rekening, maar dat telt niet echt want ik stort direct 400.000 euro door naar mijn geheime rekening op Aruba.

Waarom zou Van Dissel domme risico's lopen door een betaling vanuit België te laten doen naar zijn Nederlandse bankrekening? Dan is het toch veel logischer om die stichting direct te laten betalen naar Aruba zodat er geen enkel Nederlands spoor naar Van Dissel voert?

Het verhaal klinkt niet echt logisch en concreet is er op dit moment, voor het publiek althans, geen enkel bewijs.

En totdat er echt concreet bewijs wordt geleverd, is het helaas niets anders dan roddelen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl