augustus 2022, 1.300 extra doden  Maand na maand blijkt dat de oversterfte niet weg gaat en ook nu zijn er in augustus weer 1.300 meer landgenoten overleden dan men had verwacht.

Nog nooit in onze moderne geschiedenis zijn er zoveel sportmensen overleden aan de gevolgen van een hartaanval.Ook nu is het weer raak, want opnieuw zijn er meer mensen dan gebruikelijk overleden.

Het begint zo langzamerhand te wennen dat er iedere maand opnieuw meer mensen doodgaan vergeleken met de periode voordat de ‘coronavaccins’ op de markt kwamen.

Evenals als in mei, juni en juli was er vorige maand sprake van oversterfte in Nederland. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige sterftecijfers. Vooral onder tachtigplussers en verpleeghuisbewoners vielen meer doden dan verwacht. De oorzaak van de oversterfte is vooralsnog niet bekend.

De onderzoekers hebben gekeken naar de sterftecijfers van 2015 tot en met 2019, dus van voor de coronapandemie. Aan de hand van die gegevens hebben ze een verwachting opgesteld van het aantal sterfgevallen in augustus. Het daadwerkelijke aantal overledenen zat ongeveer 1.300 boven die verwachting.

Men spreekt over ‘een raadsel’ en dat onderzoek zo goed als onmogelijk is omdat RVIM en GGD gegevens niet vrijgeven over de vaccinatiestatus van patiënten.

Komt dat even mooi uit? Zo kan je lang volhouden dat de oversterfte wordt veroorzaakt door complexe factoren en dat er niet een eenduidige oorzaak is aan te wijzen. Wat men in MSM land wel zeker weet is dat het niet de ‘coronavaccins’ kunnen zijn.

Iedere andere mogelijke oorzaak is een serieuze optie, maar niet de ‘vaccins’. 

Het probleem van de oversterfte wordt echter steeds groter, want er komt een moment dat het tapijt veel te klein wordt om al die doden onder te vegen.

De stemmen om een antwoord te vinden worden ook in MSM land steeds luider. Antwoord op de vraag waar al die extra doden vandaan komen?

Nog een aanwijzing:

De oversterfte werd vooral veroorzaakt doordat meer verpleeghuisbewoners en 80-plussers overleden dan verwacht.

Toevalligerwijze is dit ook de groep die de meeste ‘coronavaccins’ heeft mogen ontvangen. Dit, zogenaamd om hun leven te redden, de werkelijkheid laat wat anders zien.

Al deze oude zwakke mensen zullen als eerste overlijden aan de gevolgen van VAIDS. Hoe meer prikken des te zwakker wordt het eigen immuunsysteem.

Bovenstaande is ook volledig in lijn met de ziekenhuisopnames:

Zoals de medisch auteur Jon Rapoport schreef hebben we vooral te maken met massamoord op ouderen.

En wat een toeval:

De nieuwe coronavaccinatieronde start maandag 19 september. Ouderen, kwetsbaren en zorgpersoneel gaan voor, daarna volgen jongere groepen vanaf begin oktober. Iedereen van 12 jaar en ouder komt deze herfst in aanmerking voor de herhaalprik met het op omikron toegespitste vaccin.

Wederom staan de ouderen boven aan de lijst en wederom zullen deze angstige inwoners van ons land de arm uitsteken, dit vaak omdat ze of door het personeel of door familieleden worden gedwongen.

Kuipers: ‘Mogelijk zijn mensen na de herhaalprik ook minder vatbaar voor infectie’.

Fauci: 'We hadden helaas geen tijd om de nieuwe ‘vaccins’ te testen'.


Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat er per jaar ergens tussen de 30 en 70 sportmensen wereldwijd sterven aan een hartaanval.

Nu hebben we in een periode van iets meer dan een jaar 847 sportmensen die zijn overleden aan de gevolgen van een hartaanval.

Men begint in het begin van 2021 op grote schaal met het toedienen van het ‘coronavaccin’ en kort daarna beginnen de sterfgevallen op te lopen.

sportmensen met hartaanvallen

De oversterfte gaat maar door, het antwoord staart ons in het gezicht, maar niemand mag wat zeggen.

coronavaccin, oversterfte