80 procent van Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuis gevaccineerd

 vier op vijf coronapatiënten gevaccineerd  Ondanks het feit dat een groot deel van ons volk is ‘gevaccineerd’ tegen corona, belanden ze toch in het ziekenhuis.

Van de opgenomen coronapatiënten heeft meer dan de helft eveneens een boosterprik gekregen.Er begint iets meer duidelijkheid te komen voor wat betreft zogenaamde coronapatiënten in het ziekenhuis en de vaccinatiestatus.

Zo zoeken data analisten zoals Daniël van der Tuin gegevens uit die al dan niet via WOB verzoeken beschikbaar zijn gekomen en daaruit blijkt dat vier op de vijf coronapatiënten in het ziekenhuis gevaccineerd zijn tegen datzelfde 'corona'.

Het grootste deel van die patiënten is drie tot vier keer geprikt.

Klik op de tabel voor een grotere afbeelding.

80 procent coronapatienten gevaccineerd

Wat verder opvalt in de tabel is dat het percentage niet gevaccineerde mensen hoger is in de lagere leeftijdsgroepen.

De verklaring daarvoor is simpelweg dat bovenstaande cijfers alleen weergeven dat deze mensen positief zijn getest en niet dat ze daadwerkelijke zijn opgenomen omdat ze last hadden van symptomen die aan covid-19 worden toegekend.

Als er een 18-jarige een been breekt en toevallig ook positief test, dan zie je die in de tabel terug onder coronapatiënt in die bepaalde leeftijdsgroep.

Van de coronapatiënten op de IC had 76 procent meerdere injecties gekregen.

Op basis van bovenstaande concludeert Van der Tuin het volgende:

Met een vaccinatiegraad van 81 procent en een boostgraad van 56 procent voor mensen vanaf 12 jaar, bieden vaccins weinig tot geen voordeel voor de totale bevolking.

Het meest belangrijke weten we echter (nog) niet en dat is hoeveel mensen in het ziekenhuis liggen vanwege ‘corona’ en de daaraan gekoppeld vaccinatiestatus.

Wel schrijft Van der Tuin het volgende:

In januari van dit jaar werd al bekend dat het aantal coronapatiënten in de coronatijd verre van zuiver is gecommuniceerd door zowel de Duitse als Nederlandse autoriteiten en de pers: een groot deel van de coronapatiënten werd en wordt namelijk om een andere reden opgenomen dan een positieve test. Er wordt nu wel beter gerapporteerd: uit een recent epidemiologisch bulletin van het RIVM blijkt dat in augustus 44 procent van de coronapatiënten werd opgenomen vanwege het coronavirus. Daarnaast werd 27 procent opgenomen in combinatie met onderliggend lijden en 29 procent om een andere reden dan het coronavirus.

Minder dan de helft van de coronapatiënten wordt dan opgenomen vanwege ‘corona’.

Het volgende waar we nu achter moeten zien te komen is de vaccinatiestatus van die 44 procent en die in een tabel plaatsen, want pas dan krijgen we een echt goed beeld.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl