Het kabinet gaat mensen helpen met het maken van schulden

  overheid helpt mensen met maken van schulden    Als de nood het hoogst is komt de Nederlandse overheid met een oplossing, net zoals ze dat deden bij de corona crisis.

Waar toen vooral ondernemers met enorme belastingschulden achterbleven zo worden burgers straks op dezelfde soort manier geholpen.


Als je denkt aan hulp, dan denk je dat wanneer die hulp eenmaal is geboden, het probleem is opgelost.

Er is een probleem, je kunt het zelf niet oplossen en dan krijg je gelukkig hulp van de overheid en daarna is het probleem weg.

Misschien werkt dat zo in andere landen, maar zeker niet in ons land. In ons land ben je na hulp van de overheid vaak veel slechter af dan voorheen. Want aan hulp door onze overheid hangt altijd een prijskaartje.

Zo kregen bijvoorbeeld horeca ondernemers tijdens de corona crisis steun van de overheid omdat deze ze in gelegenheid stelde hun belastingen uit te stellen. Niet kwijtschelden zoals je zou verwachten bij hulp, maar uitstel.

Nu komen die schulden dubbel en dwars terug, boven op alle andere problemen die ze erbij hebben gekregen zoals inflatie en sterk verhoogde energiekosten.

Nu gaat onze overheid hulp bieden aan burgers voor dat laatste, de hoge energiekosten.

Gaan ze dan eindelijk de belasting blijvend verlagen zodat burgers minder betalen en dus weer wat lucht krijgen?

Nee, dat gaan ze niet doen, want dat kost geld.

Het kabinet denkt aan kredieten als oplossing voor de problemen rond de energierekening. Energieleveranciers kunnen daaruit putten als mensen de nota niet meer kunnen ophoesten. Via betalingsregelingen moet de rekening uiteindelijk wel (deels) alsnog worden voldaan.

Dit wordt dan gebracht als het kabinet dat zich in allerlei bochten wringt om nog dit jaar iets te doen aan de schrijnende toestanden in het land.

Een krediet, gas op de pof. Als je de rekening echt niet meer kunt betalen, kan je je energieleverancier vragen om een krediet. Hiermee wordt afsluiting voorkomen, het enige dat er gebeurt is dat je later alsnog wel even die rekening moet gaan betalen.

De overheid geeft krediet aan de energiebedrijven. Deze kunnen dat krediet gebruiken om weer krediet aan hun klanten te geven die de rekening niet kunnen betalen.

De energiebedrijven moeten dan later maar zien hoe ze de nog openstaande schuld kunnen incasseren.

Er wordt gezegd dat ze het op deze manier willen oplossen om ervoor te zorgen dat er niet op grote schaal misbruik van wordt gemaakt.

Alsof maar een bepaald deel van de bevolking grote moeite heeft met het betalen van de energierekening. Ook bij de hogere inkomens hakt dit er flink in en als alleen de allerarmsten hulp krijgen, dan zijn we weer een stukje verder met het communisme.

Nivelleren noemen ze dat, het slopen van de midden en hogere inkomens zodat we straks allemaal even arm zijn.

Want, hele arme mensen kunnen straks om kwijtschelding vragen van de schulden bij de energieleverancier, mensen met een redelijk inkomen zullen dat niet kunnen en worden opgezadeld met hoge schulden waar ze nooit om hebben gevraagd.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl