wef regeert nederland  Op dit moment wordt ons land geregeerd door werknemers van het World Economic Forum.

Zij bepalen de toekomst van ons land, maar er is een manier om hen te stoppen.Overal in de wereld schijnt de situatie te verslechteren, maar vooral in die landen die onder volledige controle van het WEF staan.

Zoals we onlangs lieten zien zijn dat ook precies die landen die sancties hebben ingesteld tegen Rusland en die dat nu als een soort boemerang terug gekaatst krijgen.

We hebben al eerder uitgebreid beschreven hoe het parlement eigenlijk op dit moment onze grootste vijand is.

Dit vanwege de kartelvorming van een aantal partijen die onder volledige controle van het WEF staan. Aangezien deze partijen een parlementaire meerderheid hebben, kunnen ze alles wat ze willen er op ‘een democratische manier’ doorheen rammen.

Het volk staat erbij en kijkt ernaar en dikwijls herkennen ze de persoon op wie ze ooit hebben gestemd niet meer, omdat deze zich nu heel anders gedraagt dan tijdens de verkiezingscampagnes.

Wat eigenlijk niemand schijnt te beseffen is dat het ‘democratisch systeem’ zoals wij dat nu hanteren eigenlijk krankzinnig is.

Het huidige politieke systeem is ingevoerd rond 1815 nadat Napoleon was opgehoepeld.

In die tijd was het logisch dat er een vertegenwoordiger van het volk naar Den Haag ging om daar een bepaalde groep burgers te vertegenwoordigen. Het was een tijd zonder elektriciteit en gebrekkige communicatiemiddelen en dus onmogelijk voor de burger om rechtstreeks betrokken te zijn bij het politieke proces.

We zijn inmiddels enkele honderden jaren verder en terwijl directe communicatie inmiddels geen enkel probleem meer is, hanteren wij nog steeds dat oude systeem.

Dat oude systeem is prachtig voor de gevestigde orde, want dan kunnen zij via hun stromannen en vrouwen volledig controle uitoefenen over het bestuur van het land.

Als partijleiders nu tegen hun fractiegenoten zeggen: stem ‘voor’ dan doen ze dat omdat anders hun verdere politieke carriere aan duigen ligt.

Hierdoor kan het WEF dan ook via enkele handlangers zoals Rutte en Kaag een land compleet besturen en de burger heeft niets te zeggen.

De oplossing ligt dan ook voor de hand. Laat de bevolking stemmen over ieder belangrijk besluit dat de regering wenst te nemen.

Ieder besluit dat de regering wil nemen wordt gepubliceerd, de bevolking krijgt een x aantal dagen om het voorstel te bestuderen en brengt dan zijn of haar stem uit: voor of tegen, ja of nee.

‘Willen wij als Nederland wapens leveren aan Oekraïne?’ Ja of nee.

Op die manier los je in één klap het probleem op van de kartelpartijen, de controlled opposition partijen enzovoort. Het maakt allemaal niet uit, want het is het volk dat uiteindelijk zelf besluit of iets wel of niet wordt aangenomen.

Dat je 200 jaar geleden je stem aan iemand moest geven om die uit te kunnen brengen in Den Haag is te begrijpen. Dat je dat anno 2022 moet doen is krankzinnig.

Mensen kunnen met de hedendaagse technologie zelf stemmen, zelf meebeslissen over wat met hun land gebeurt.

Er is natuurlijk een hele goede reden dat de gevestigde orde dit aan alle kanten zal willen blokkeren. Want, op het moment dat het volk direct stemt over te nemen besluiten is het WEF volledig buitenspel gezet.

Laat het parlement gewoon bestaan, laat de politieke partijen maar bestaan, maar geef nooit je stemrecht aan een vertegenwoordiger. Iedere burger is heel goed in staat om direct mee te beslissen over de toekomst van zijn of haar land.

Wel wordt er druk gediscussieerd over het eeuwige referendum, maar dat is slechts een zoethoudertje, want met een referendum kan de gevestigde orde nog alles blokkeren als het hen zo uit komt.

Direct stemmen voor burgers over besluiten die ons land betreffen is een recht dat we hebben. Waarom moeten we na 200 jaar nog steeds onze stem geven aan een vertegenwoordiger?

Is het na 200 jaar niet een keer tijd om echt wakker te worden en te beseffen dat ze ons in de maling nemen?