Terwijl iedereen druk bezig is met andere dingen

    Je ziet voor je ogen gebeuren dat ze er toch in slagen om het gehate corona toegangsbewijs als wet voorgoed vast te leggen.

Stap voor stap, beetje voor beetje gaat het komen aangezien Klaus Schwab nog steeds onze Tweede Kamer onder controle heeft.We schreven al dat het parlement onze grootste vijand is en dat blijkt weer keer op keer.

Dankzij de kartelvorming van de Klaus Schwab partijen kunnen zij ieder wetsvoorstel aannemen die ze maar willen.

Wij kunnen ons druk maken, de paar kleine oppositie partijen kunnen zich druk maken, maar uiteindelijk krijgen de Schwab partijen wat ze willen en dat is dat het gehate corona toegangsbewijs (CTB) wet wordt.

Zo begint het dan:

corona toegangsbewijs

Ze zijn een tijdje weg geweest, Van Dissel en Kuipers, maar naarmate de herfst vordert komen ze weer steeds prominenter in beeld.

Dit keer spelen ze het anders en zie je niet zoals vorige keer een drammende minister zoals Hugo de Jonge, maar iemand die zich voorzichtig opstelt en het aan anderen overlaat om ‘maatregelen te eisen’ zodat hij lekker uit de wind blijft.

Waar De Jonge liep te drammen, zo laat Kuipers het over aan anderen en och ja, als die nu eenmaal een CTB in de gereedschapskist willen, wie is hij dan om dwars te liggen?

Zo schijnen we nu een Maatschappelijk Impact Team te hebben onder leiding van ene Jolanda Sap. Deze pleit nu hartstochtelijk voor de invoering van het CTB. 


De MSM doet zoals gewoonlijk weer mee met hun onafscheidelijke propaganda:

Met oplopende besmettingscijfers groeit in de Tweede Kamer het ongemak: is Nederland wel voorbereid op een eventuele nieuwe grote coronagolf? ‘We hadden het dak moeten repareren toen de zon scheen'.

Er is totaal niets aan de hand. Mensen die zich hebben laten inspuiten met een experimentele gentherapie lopen voor de zoveelste keer rond met een snotneus en meer is het niet.

Geloof het of niet, maar VVD lid Harry Bevers is bezorgd. Zo bezorgd dat hij niets liever wil dan de gehate coronapas weer zo snel mogelijk wettelijk mogelijk maken.

‘Staan we inderdaad klaar? We vroegen al ruim voor de zomer om een langetermijnaanpak met uitwerking van scenario’s.” Zijn partij dringt er - na diverse sectoren en werkgeversorganisaties - op aan dat het coronatoegangsbewijs toch weer wordt opgenomen in de juridische gereedschapskist. ,,Theaters, culturele instellingen, sportclubs en horeca zouden met een coronapas kunnen werken, uiteraard onder voorwaarden, daar zijn we als Kamer zelf bij. Als het kabinet hier niet mee komt, doen we zelf een voorstel.’

Dit gaat ze lukken op deze manier. Rutte heeft zijn partijgenoten opdracht gegeven om dit initiatief zogenaamd zelfstandig te starten en dus kan het kabinet er niets aan doen, want het geeft gevolg aan de wens van Kamerleden.

Een variant op het Kaag adviseert Kaag verhaal en waar de VVD begint zo zullen de andere makke Klaus schapen volgen.

Alles wordt klaar gestoomd voor het CTB

Maar adviseurs en diverse branches willen de coronapas wel opnemen in het winterarsenaal tegen het virus, als ‘laatste redmiddel’ om generieke sectorsluiting te voorkomen. Daarom heeft het kabinet de coronapas ook al opgenomen in diverse sectorplannen.

De diverse branches zijn de hele kleine zoals de evenementensector en daarnaast de grootste werkgeversorganisatie die onder leiding staat van een Kaag groupie.

Het is dan ook niet voor niets dat de Volkskrant het volgende schreef in februari:

Het kabinet zal dinsdagavond mogelijk het einde van het coronatoegangsbewijs aankondigen. Maar het gebruik ervan is al zo genormaliseerd in de samenleving dat de pas nooit meer helemaal zal weggaan.

Bereid je maar voor op het feit dat de coronapas in de ‘gereedschapskist’ van de overheid terecht zal komen. Voor altijd.

Want met CTB kan de overheid gunsten verlenen, maar naar believen ook weer weghalen. Het perfecte stuk gereedschap dat niet mag ontbreken in een goede democratische dictatuur.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl