Overheid wil nieuw geniepig controlesysteem installeren

  banken worden nieuwe Stasi   In het streven naar allesomvattende totalitaire controlesystemen heeft de overheid banken aangesteld als extra hulpdiensten.

Dat controle systeem door banken krijgt, als het aan de overheid ligt, een geniepige uitbreiding waardoor veel landgenoten in de problemen zullen komen.Het is een gemeen spel wat er door de WEF overheid wordt gespeeld en het is bovenal geniepig en achterbaks.

Bij alles wat ze doen weten ze zich wel ergens achter te verschuilen hetgeen niet zo vreemd is als je een leider hebt als Mark Rutte.

Mensen in Groningen die werd gevraagd wat ze vonden van de getuigenis van Mark Rutte bij de parlementaire enquêtecommissie over de aardgaswinning zeiden dat ze zelden iemand hadden gehoord die zo veel woorden kon gebruiken om niets te zeggen.

De overheid is bovenal geniepig in wat het werkelijk wil en zo kan het dat aan het slapende publiek wordt verkocht dat de banken meer moeten doen aan witwascontrole.

Wat er in de praktijk de afgelopen jaren is gebeurd, is dat de banken steeds fanatieker zijn geworden in het controleren van vooral zakelijke klanten. Dit, omdat zij anders de rekening krijgen gepresenteerd omdat ze niet genoeg hebben gedaan om witwassen te voorkomen.

Natuurlijk is het een één tweetje, want zowel de overheid als de banken zijn eigendom van dezelfde mensen achter de schermen.

De banken spelen dan ook tegenwoordig de rol van Stasi en willen werkelijk alles, maar dan ook alles weten van hun klanten. (Het Ministerium für Staatssicherheit, gewoonlijk afgekort tot Stasi of MfS, was de binnenlandse veiligheidsdienst en inlichtingendienst in de Duitse Democratische Republiek DDR).

Iedere transactie wordt onder een vergrootglas gelegd en voordat je het weet heb je weer een bankmedewerker die in het kader van ‘Know your Customer’ een klant het hemd van het lijf vraagt.

Alles wat dan ook niet precies in een vakje past wordt door de bank geweigerd en dit betekent in de praktijk dat er heel veel bedrijven in de problemen zijn gekomen omdat de bank niet (langer) zaken wil doen met hen. Dit telt vooral voor bedrijven die veel met contant geld werken.

De banken zelf protesteren ook luidkeels want dit alles kost hen handen vol met geld zo kermen ze en daarom willen ze een beter en efficiënter systeem.

Dat systeem zou dan moeten bestaan uit de toestemming voor banken om gegevens van klanten onderling uit te wisselen zodat ze nog beter hun Stasi werk voor de overheid (WEF) kunnen doen.

En zo verschijnt er nu het volgende bericht:

Het kabinet wil het, om de witwasbestrijding te verbeteren, makkelijker maken voor banken om gegevens van rekeninghouders uit te wisselen. De Raad van State is hier echter fel op tegen, omdat de privacy van bankklanten verder in het geding komt en het kan leiden tot uitsluiting en discriminatie. Ondanks een negatief advies stuurt het ministerie van Financiën waarschijnlijk volgende week een wetsvoorstel hierover naar de Tweede Kamer.

Als dit wetsvoorstel wordt aangenomen, dan zal de bankenterreur nog vele malen groter worden dan nu al het geval is.

Nog veel meer bedrijven zullen hun rekening verliezen, want met de nieuwe systemen kan de Stasi bank nog beter, in naam van de overheid, controleren wat hun klanten wel allemaal niet doen.

Aangezien het WEF momenteel ons parlement volledig controleert kan het WEF dit wetsvoorstel aannemen ook als is de Raad van State nog zo tegen.

Wij hebben geen controle meer over ons eigen land en aangezien er in het kader van de Great Reset zoveel mogelijk kleinere bedrijven moeten verdrijven zal ook in dit geval het WEF wederom krijgen wat het wil.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl