De Hongermaatschappij begint vorm te krijgen

 honger in Nederland    De groep mensen in ons land die letterlijk geen geld meer heeft om te kunnen eten wordt iedere maand groter.

Steeds vaker moeten er keuzes worden gemaakt en dan is er soms geen ruimte meer om normaal boodschappen te kunnen doen.De Creatieve Verwoesting, die wordt verkocht onder de merknaam ‘Great Reset’, is veel heftiger dan je zou denken.

Het is niet genoeg als je hier en daar wat moet gaan bezuinigen. De Creatieve Verwoesting betekent een satanische verwoesting van onze maatschappij en veel van wat daarbinnen leeft.

Op Nieuwjaarsdag schreven wij dat het kabinet Rutte 4, volledig in dienst van de satanische sekte, klaar was om met hun sloopwerk te beginnen.

Sindsdien hebben ze goed hun best gedaan, want overal beginnen nu de resultaten van dat fanatieke slopen zichtbaar te worden.

Slopen, kapot maken, inclusief de bevolking zelf via een vaak dodelijke experimentele gentherapie.

Als je zo de berichten leest, dan lijkt het alsof ons land is getroffen door een zware ramp en dat het Rode Kruis hulp moet bieden:

Steeds meer Nederlanders hebben geen eten: Rode Kruis breidt voedselhulp uit Het Rode Kruis verleent in Nederland op steeds meer plekken voedselhulp. Vanaf volgende week ondersteunt de organisatie gezinnen in Noord-Holland, eerder is het Rode Kruis hiermee begonnen in de provincies Utrecht en Friesland.

Maar, het land is niet overstroomd waardoor het Rode Kruis nu voedselhulp moet bieden.

De enige ramp die ons land heeft getroffen is dat de door het volk gekozen leiders hun ziel en zaligheid hebben verkocht aan de beruchte sekte. Dat ze voor hun opdrachtgevers door het vuur gaan en gewetenloos doorgaan met de verdere verwoesting van ons land.

De berichten gaan door:

De organisatie schat dat zo’n 400.000 mensen in voedselnood zitten en nog geen hulp krijgen. De organisatie verwacht dat de vraag naar voedselhulp gaat toenemen en dat andere provincies snel zullen volgen. ,,Sinds de coronacrisis kloppen steeds meer mensen bij het Rode Kruis aan voor voedselhulp. Door de inflatie en stijgende vaste lasten ziet de organisatie dat mensen vaker hulp nodig hebben.”

Het is geen kwestie van toevallig stijgende lasten. Het is een gefabriceerd proces dat nu plaatsvindt in het kader van de Creatieve Verwoesting. Net zoals ons land nog veel meer overspoeld moet worden door vreemde culturen.

,,In een welvarend land als Nederland zou niemand zich zorgen mogen maken over voldoende eten. Toch horen wij elke dag van mensen dat ze maaltijden moeten overslaan”, zegt Heleen van den Berg, Hoofd Nationale Hulp Nederlandse Rode Kruis. “Ook horen we dat ouders zelf niet eten om te zorgen dat hun kind dat wel kan.”

En dan te bedenken dat dit alles slechts het begin is. Er zal nog veel meer worden gesloopt.

Dit, net zolang totdat zo goed als iedereen straks afhankelijk is van ‘hulp door de overheid’.

Dat, als de boeren zijn verdreven, de voedselvoorziening in handen ligt van door het WEF gecontroleerde instituten.

Dat is de tijd dat je nieuwe broodbonnen gaat krijgen, maar dit helaas wel alleen voor hen die zo verstandig zijn geweest om te kiezen voor de nieuwe CBDC, met daaraan gekoppeld de Europese digitale entiteit.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl