onderzoek oversterfte toch mogelijk  Voorlopig zijn we nog niet af van de oversterfte in ons land en echt onderzoek was tot nu toe niet mogelijk.

Wat dat betreft is er eindelijk wat goed nieuws te melden.
Al sinds het moment dat men begon met de ‘coronavaccinaties’ hebben wij te maken met oversterfte in ons land.

Zoals door diverse experts al heel lang is voorspeld zal het aantal vaccinatiedoden na verloop van tijd alleen maar verder toenemen. Dit, omdat met iedere verdere prik het eigen immuunsysteem nog wat meer gesloopt zal worden.

Voorlopig lijkt er geen eind te komen aan de oversterfte.

En dan komt er ineens bericht dat het toch wel degelijk mogelijk is om onderzoek te doen naar de echte reden van de oversterfte.

Bij het vervolgonderzoek naar oversterfte tijdens de coronapandemie kunnen de onderzoekers toch gebruik gaan maken van persoonsgegevens. Die waren eerst om privacy-redenen niet voor hen toegankelijk.

Eind 2021 overleden zo'n 3400 mensen meer dan verwacht, aan andere oorzaken dan corona. Het blijft onduidelijk waardoor dat precies komt, ook na het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM. Op verzoek van de Tweede Kamer doet een groep onafhankelijke wetenschappers een vervolgonderzoek naar die oversterfte.

Het CBS en het RIVM hebben een juridische grond om de vaccinatiegegevens inclusief persoonsgegevens voor statistische doeleinden te delen met de wetenschappers.

Al meer dan een jaar is bekend dat er sprake is van een grote onverklaarbare oversterfte in ons land. Niets is er mogelijk voor wat betreft onafhankelijk onderzoek.

En dan ineens kan het wel. Dit zonder dat er nieuwe wetten zijn aangenomen en zonder dat er dingen zijn veranderd.

Volgens de Telegraaf is die mogelijkheid nu ineens wel beschikbaar na een een advies van de Landsadvocaat.

Die Landsadvocaat kon dat klaarblijkelijk vorig jaar niet bedenken, waardoor nu miljoenen mensen opnieuw zijn ingespoten met hetzelfde middel dat na echt onafhankelijk onderzoek wel eens verantwoordelijk kan blijken te zijn voor die oversterfte.

We zullen moeten afwachten of er inderdaad ook echt onafhankelijke onderzoeken worden uitgevoerd, maar het lijkt in ieder geval een stap in de goede richting.

Wat wel weer heel duidelijk is dat de overheid er tot nu toe alles aan heeft gedaan om die gegevens verborgen te houden.

En dat is het zoveelste signaal dat je goed voor jezelf moet zorgen, want de overheid zal het echt niet doen.

In dat kader kan je nog even gebruik maken van een aantrekkelijk Orjana aanbod voor onze lezers. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar dit artikel.