Waarom liggen alle privé gegevens van leden Forum voor Democratie op straat?

 forum hack, welk een bijzonder toeval    Hoewel mensen soms lid zijn van een politieke partij willen ze vaak niet dat dit bekend wordt.

Zo hebben de leden van Viruswaarheid en Forum voor Democratie grote pech want van beide organisaties is precies bekend wie lid is.
In 2014 schreven wij een artikel met daar in het advies om je nergens vrijwillig te laten registreren omdat voordat je het weet je staat genoteerd in een database van de overheid als potentiële terrorist.

Verder is het een feit dat de krachten in de achtergrond uiteraard al lang weten dat er roerige tijden zullen komen.

Als je al in 2010 een gedetailleerde planning hebt over hoe over tien jaar de nep pandemie er moet uitzien, dan weet je ook dat er een Great Reset zal komen waarbij heel veel sociale onrust zal ontstaan.

Ook weten we uit de geschiedenis dat politieke partijen in het leven worden geroepen, niet in het belang van de burger, maar om bepaalde groepen mensen te vangen, waardoor ze kunnen worden gestuurd.

Een bekend voorbeeld hiervan is de oprichting van wat nu Partij van de Arbeid heet door vrijmetselaars. Dit met als doel ontevreden arbeiders te vangen in hun netten, zodat ze konden worden bezig gehouden en afgeleid, waardoor er geen echte opstanden ontstonden.

In hetzelfde kader kan je ook het verschijnen van Forum voor Democratie zien. De partij die als vanuit het niets kwam en hoge ogen scoorde. Hetzelfde geldt voor Viruswaanzin c.q. waarheid die als een komeet uit het niets verscheen, enorme publiciteit kreeg in de mainstream media en de gegevens van duizenden mensen wist te bemachtigen.

Ook verschenen er een aantal nieuwe ‘alternatieve mediakanalen’ vanuit het niets, waarbij sommigen schenen te beschikken over mogelijkheden om professionele berichten en reportages te maken.

Maar, toen ging het mis bij Viruswaarheid:

Viruswaarheid heeft de privégegevens van duizenden mensen gelekt die op de website van de organisatie een petitie tegen de lockdown invulden. Het gaat om zeker zestienduizend formulieren met e-mailadressen, namen en telefoonnummers, zo meldt de Volkskrant.

Als er staat dat gegevens op straat liggen, dan betekent dat vrij vertaald dat ze allemaal keurig staan geregistreerd in een overheidsdatabase.

Nu gaat het mis bij Forum voor Democratie:

Door een lek in de dit weekend gelanceerde ForumApp van Forum voor Democratie ligt de hele ledenadministratie op straat. Daarin staan de privégegevens van 92.901 leden en oud-leden. Het gaat onder meer om namen, woonadressen, telefoonnummers en rekeningnummers.

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Het lek, dat voor publicatie is gedicht, zat in de koppeling tussen de website van Forum en de ForumApp die afgelopen weekend door partijleider Thierry Baudet is gepresenteerd.

Het lek is gevoelig omdat het niet alleen om zeer (fraude)gevoelige gegevens gaat, maar ook omdat het van tienduizenden Nederlanders hun lidmaatschap van een politieke partij duidelijk maakt, iets dat velen juist geheim willen houden.

Welk een toeval dat juist in een tijd als deze alle gegevens van mensen die beginnen door te krijgen dat er heel veel dingen niet kloppen nu in een overheidsdatabase staan geregistreerd.

Allemaal mensen die niet bepaald een hoge pet ophebben van de overheid.

En zo breekt de discussie los op sociale media.
Wie gelooft er nog in toeval?

Dank aan alle mensen die deze website steunen, een website waar je geen lid kunt worden zodat je gegevens ook nooit op straat komen te liggen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl