pvv stemmers boos over stemmen e-wallet    Een groot deel van de Nederlandse volk wil op dit moment niets te maken hebben met een Europese identiteit en portemonnee.

Een motie om dit dan ook voorlopig in de ijskast te zetten wordt echter niet gesteund door de PVV.Onze WEF overheid doet alles wat in haar vermogen ligt om de Nederlandse burger zo snel mogelijk aan de Europese database te koppelen.

Dit is een essentieel onderdeel voor de invoering van de komende slavernij.

Als mensen eenmaal ‘in het systeem’ zitten, dan komen ze daar nooit meer uit. Dan zitten zo voor de rest van hun natuurlijke leven in een digitale gevangenis.

Een gevangenis die je bepaalde privileges zal toestaan, maar je ook keihard zal straffen als je de regels overtreedt.

In augustus kwam de overheid met het volgende bericht.

Eerste versie 'digital wallet' in 2023 klaar.

Burgers moeten meer regie krijgen op hun digitale leven. De invoering van een digitale identiteit moet dit streven ondersteunen. Dit vormt de basis voor de Nederlandse invulling van het Europese Digitale Identiteit raamwerk (EDI stelsel). De eerste versie van de ‘wallet’ wordt open source ontwikkeld. Staatssecretaris van Huffelen wil deze in 2023 werkend hebben.

Het systeem moet er uiteindelijk zo gaan uitzien zoals door het WEF bedacht.

Een klein stukje uit een eerder artikel:

Er is een nieuw rapport geproduceerd door het WEF. Dit staat voor World Economic Forum, de overkoepelende organisatie voor overheden, met een zo goed als volledig Joods bestuur. Dit laatste berust op louter toeval en daar mag verder niet over worden gesproken.

Dit WEF komt nu met een rapport waar we ons eigenlijk niet over verbazen, maar wat wel heel duidelijk maakt dat wij allemaal te maken zullen krijgen met een digitale entiteit.

Ons leven wordt digitaal en bij die digitale wereld hoort een digitale entiteit. En dat niet meer op nationaal niveau, maar op een hoger gelegen centraal niveau. 

Die identiteit staat centraal in alles wat je doet in het leven. Alles, maar dan ook letterlijk alles wordt daaraan gekoppeld.

Op het volgende schema van de WEF zie je je eigen digitale identiteit als de spin in het web.

digitale entiteit WEF

Tot zover eerdere artikel.

Op 30 november wordt er door het SP Tweede Kamerlid Renske Leyten een motie ingediend om in ieder geval voorlopig af te zien van de implementatie van de e-wallet.

Toen er werd gestemd bleek dat de CU de motie steunde, waardoor de coalitie toch wel wat in de problemen dreigde te komen.

Maar, dan verschijnt opeens de PVV die tegen de motie stemt, waardoor iedere mogelijke bedreiging voor de invoering van de e-wallet is verdwenen.

En dan hoor je allerlei teleurgestelde geluiden van PVV aanhangers die zich niet kunnen voorstellen dat hun partij tegen deze motie heeft gestemd.

Wat zij waarschijnlijk niet beseffen is dat de PVV uiteindelijk altijd voor het belang van de satanische sekte zal stemmen.

Politieke partijen zijn nooit wat ze lijken te zijn. Geert Wilders, de leider van de PVV is een doorgewinterde Zionist.

Zoals we eerder schreven:

Hierna volgen enkele passages uit een uitstekend artikel op Wanttoknow over wie Geert Wilders nu eigenlijk is en wat hem drijft:

Er is opvallend weinig heldere aandacht in de media, voor de achtergronden van Geert Wilders. Terwijl zijn impact, ook economisch, toch zeer dominant is. Geert Wilders is een bewezen seculiere, vrije zionist en is afkomstig uit het (neo)liberale gedachtegoed. Een geloofsovertuiging is het zionisme niet, het zionisme beschrijft een seculiere extreem harde nationalistische liberale Joodse staatsinrichting, met géén enkele tolerantie voor andersdenkenden.

Hij zou verteld hebben dat hij is getrouwd met een Israëlische, zelf een Israëlisch paspoort bezit en.. let op, dat hij is getraind in Israël. Naar eigen zeggen is Geert Wilders zelfs gemarteld als onderdeel van die ‘harde training’, zoals hij het zelf omschreef. Maar getraind voor wat dan..? Hij vertelde ook dat zijn carrière niet door hemzelf, maar door anderen is (en wordt!) uitgestippeld.

In 2017 schreven wij het volgende:

“Wat de volkeren van Europa tegenwoordig nodig hebben is het zionisme”, aldus PVV-leider Geert Wilders tijdens een bijeenkomst in de Amerikaanse stad Los Angeles.

Het volgende is de definitie van David Icke voor het Zionisme:

David Icke noemt dit het Rothschild Zionisme, omdat zij degene zijn die erachter zitten en deze entiteit in het leven hebben geroepen als een geheim genootschap ter verdere controle en manipulatie van het menselijk ras.

Heel vaak wordt kritiek op het Zionisme antisemitisme genoemd, iets wat daar absoluut niets mee te maken heeft want het Zionisme is een politieke beweging met de kenmerken van een geheim genootschap en heeft als zodanig niets te maken met Joden als bevolkingsgroep.

De Amerikaanse vice president Joe Biden heeft het ooit een keer precies goed uitgedrukt: “Je hoeft geen Jood te zijn om een Zionist te kunnen zijn”.

Dit is werkelijke reden dat de PVV tegen de motie stemde.