Voedsel wordt straks onbetaalbaar

 voedsel wordt onbetaalbaar  Alhoewel de energieprijzen op dit moment iets zakken, worden andere dingen juist veel duurder.

Zo is de inflatie voor wat betreft voedselprijzen volgens de laatste cijfers enorm hoog en niet alleen bij ons.
Wij bevinden ons nu in een proces waarbij ons geld in rap tempo minder waard wordt.

Dit proces noemen ze inflatie en hoe hoger die inflatie hoe minder je geld waard wordt. Kon je voorheen nog tien bananen kopen voor een x bedrag aan euro’s, zo krijg je nu nog maar acht of negen bananen voor datzelfde bedrag.

Om toch tien bananen te krijgen moet je dan ook steeds meer geld op tafel leggen.

Als je inkomen keurig wordt gecompenseerd voor inflatie, dan verdwijnt wel de waarde van je spaargeld als sneeuw voor de zon, maar dan kan je in ieder geval nog gewoon die tien bananen blijven kopen.

Maar, ook dat laatste is niet het geval, zodat je op alle fronten nu steeds meer aan koopkracht gaat verliezen.

De laatste inflatiecijfers zijn bekend en dan wordt er jubelend geschreven dat de inflatie afgelopen december is gedaald tot 9,6 procent in plaats van de 9,9 procent in november.

Die daling wordt veroorzaakt door het feit dat men vergelijkt met de periode in het jaar daarvoor en in december vorig jaar waren de energieprijzen al behoorlijk opgelopen.

Maar, de inflatie voor wat betreft voedsel was in december maar liefst 14 procent. Dat betekent dat gemiddeld de voedselprijzen afgelopen december 14 procent hoger waren dan precies een jaar geleden. Deze inflatie is wel behoorlijk gestegen, want de inflatie voor voedsel in november bedroeg 12,9 procent.

Nu zullen de meeste mensen een verhoging van hun inkomen zien in januari, maar een verhoging van 14 procent zal er voor de meesten echt niet in zitten.

Daar komt nog een keer bij dat de prijzen voor voedsel in het nieuwe jaar nog aanzienlijk verder zullen stijgen omdat veel producenten hun werkelijke kosten nog niet hebben doorberekend.

Al met al betekent dit dat het voor heel veel mensen in ons land steeds moeilijker wordt om voldoende voedsel te kunnen kopen.

Niet alleen in ons land doet dit verschijnsel zich voor, maar ook in landen zoals Duitsland en vooral ook Amerika.

Uit dat laatste land komen nogal alarmerende berichten over schrikbarende prijsstijgingen van voedsel in grote steden zoals New York.

Ook daar, net als bij ons, zijn steeds meer mensen aangewezen op een voedselbank om te kunnen overleven.

Ons land gaat ondertussen driftig verder met het slopen van boeren en de overheid heeft opdracht gekregen van het WEF om het eten van insecten te bevorderen.

Misschien komt er straks wel een overheidsvoedselbank waar je gratis een portie krekels kunt halen.

 lekkere krekels

Mark Rutte doet zijn best (voor het WEF dan, niet voor ons).
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl