Einde Ongehoord Nederland  "Dankzij de pers hebben wij in onze handen het goud opgehoopt, ofschoon ons dit stromen van bloed en tranen in onze gelederen kostte". 

"Ieder offer van onzen kant weegt voor god (satan) echter even zwaar als duizenden offers van de overige mensheid".De pers hoort volledig onder controle te staan van de satanische sekte in de achtergrond.

Dit wordt ook duidelijk uit de beruchte Protocollen waar onder andere het volgende staat:

In de hedendaagse staten is de pers een grote macht waarmee men de openbare mening beheerst.

Dank zij de pers hebben wij in onze handen het goud opgehoopt, ofschoon ons dit stromen van bloed en tranen in onze gelederen kostte. Ieder offer van onzen kant weegt voor god (satan) echter even zwaar als duizenden offers van de overige mensheid.

Zij hebben de pers nodig om het door hen gewenste communistische wereldrijk tot stand te brengen.

Het laatste dat ze daarbij kunnen gebruiken zijn omroepen die de waarheid verkondigen.

Eind vorig jaar wilde men dan ook al Ongehoord Nederland gaan verbieden.

De Tweede Kamer wil dat het makkelijker wordt om in te grijpen bij omroepverenigingen die over de schreef gaan. De regels in de Mediawet moeten daartoe worden aangescherpt en verduidelijkt, vindt een Kamermeerderheid van in elk geval de regeringspartijen en PvdA, GroenLinks en Denk. Directe aanleiding zijn uitzendingen van Ongehoord Nederland.

Nu hebben ze bij Ongehoord Nederland klaarblijkelijk weer een aantal regels overtreden door te veel waarheid te brengen en dit keer reageren de WEF waakhonden alsof ze door een adder zijn gebeten.

De bekende oorlog ophitser Sjoerdsma neemt het voortouw:

Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma van regeringspartij D66 vindt het na de derde sanctie welletjes: ,,De plek van Ongehoord Nederland in het publieke bestel is onhoudbaar geworden.’’ Ook VVD-Kamerlid Pim van Strien wordt ongeduldig. Hij eist actie van staatssecretaris Gunay Uslu (Media), nu de NPO boetes blijft uitdelen maar niet doorbijt en Uslu vraagt de licentie van ON! in te trekken. ,,De dreigende impasse in het Mediapark waarbij iedereen elkaar aankijkt moet worden doorbroken. Hoeveel sancties heeft de staatssecretaris nodig? Acht? Tien?’’

Ombudsman voor de publieke omroepen Margo Smit ontving vanaf augustus vorig jaar 1852 klachten van het publiek over het programma en oordeelde eind november 2022 dat in 22 van de 23 uitzendingen de Journalistieke Code NPO door ON! opnieuw stelselmatig was geschonden.

Vrij vertaald betekent dit dat ON in 22 van de 23 uitzendingen te veel waarheid naar buiten heeft gebracht. Dit dan over ‘gevoelige’ onderwerpen zoals vaccinaties, klimaat en Rusland.

Iedereen die publiekelijk iets anders durft te beweren dan voorgeschreven door de autoriteiten dient de mond te worden gesnoerd.

Er zijn twee populaire organisaties die dat voor elkaar moeten brengen. De eerste is Forum voor Democratie en de tweede is Ongehoord Nederland.

Een goede indicatie dat iets een andere bedoeling heeft dan men op het eerste gezicht denkt is de hoeveel aandacht dat iets krijgt in de mainstream media. Als bepaalde mensen of groeperingen ongekend veel aandacht krijgen, dan heeft dat een reden. Of zoals Henry Makow ooit schreef: "Je gaat toch geen mediaruimte geven aan de tegenstander?".

We schreven hier vorig jaar het volgende over:

Er zullen nieuwe gedragscodes worden bedacht voor het parlement en misschien wel een systeem waarbij mensen die zich daar niet aan houden voor bepaalde periodes kunnen worden buitengesloten van het parlement, ondanks dat ze door de kiezer zijn gekozen.

Overal in de MSM kon je de afgelopen dagen verhalen lezen hoe gevaarlijk het wel niet is om complottheorieën te verspreiden en dat bijna niemand van de bewindslieden zich nog veilig voelt.

Hetzelfde soort sentiment als nu heerst in de Tweede Kamer zal door de MSM vakkundig worden overgebracht op de rest van de bevolking.

Net zoals binnen de Tweede Kamer zal een groot deel van die bevolking een grote hekel krijgen aan alles wat met complottheorieën te maken heeft, vanwege Forum voor Democratie.

Eenzelfde patroon zien we ontstaan bij de nieuwe omroep Ongehoord Nederland.

Ook daar wordt aan alle kanten druk gewerkt om te zorgen dat deze omroep binnen de kortste keren weer van de buis is verdwenen of ze zullen deze zoveel boetes opleggen dat deze straks geen geld meer heeft om nog iets te doen.

De argumenten die door zowel Forum voor Democratie als Ongehoord Nederland worden gebruikt zijn grotendeels helemaal waar.

Maar, wat de acties van beide groeperingen betreft, zullen ze precies het tegenovergestelde bereiken van wat ze zeggen te willen bereiken.

Er zullen steeds meer regels komen om de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen. Er zullen steeds meer beperkingen komen voor politieke partijen en omroepen. Er zullen steeds meer regels komen om kleine ‘gevaarlijke’ partijen die complottheorieën verspreiden te verbieden. Er zullen steeds hogere drempels worden ingesteld voor mensen die ook een eigen partij willen beginnen.

En uiteindelijk zijn de mensen voor wat betreft de schaarse waarheid die dan nog naar buiten komt, aangewezen op websites zoals deze.