mark rutte, ophoepelen  Het vertrouwen in de politiek is tot een absoluut dieptepunt gedaald na het vernietigende rapport over de Groningse gaswinning.

Dat men wil dat Rutte opstapt is niet zo vreemd, maar een andere uitslag op een publieksvraag laat zien waar het echte probleem ligt.
Als je een groot publiek hebt zoals de Telegraaf dan is het wel interessant om te zien hoe lezers reageren op bepaalde vragen.

Als je dan ziet dat 83 procent van die lezers vindt dat Rutte moet opstappen na het rapport van de parlementaire enquetecommissie met betrekking tot de gaswinning in Groningen, dan is dat een heel erg hoog percentage.

Dat percentage lijkt ook wel een aardige representatie van meningen die je zo links en rechts elders ziet.

bye bye rutte

Mark Rutte heeft zijn houdbaarheidsdatum bereikt en zal ongetwijfeld binnenkort worden weg gepromoveerd naar een belangrijke internationale functie.

En dat is het bizarre:

Zelden is iemand verantwoordelijk geweest voor zoveel ellende in ons land en in plaats van straf volgt er dan beloning.

Dat brengt ons tot een tweede antwoord dat de Telegraaflezers gaven en dit is waarschijnlijk nog belangrijker dan het het eerste.

Maar liefst 54 procent denkt dat zelfs als Rutte opstapt er geen enkele verandering in de bestuurscultuur zal plaatsvinden of beter gezegd kan plaatsvinden.

Met andere woorden, het maakt niet uit welk poppetje er straks op die positie wordt geplaatst, het zal geen enkel verschil maken.

Dat is eigenlijk toch best goed nieuws, want het laat zien dat mensen toch een beetje wakker worden.

Dat ze langzamerhand beginnen in te zien dat een overheid er niet is voor hen, maar voor de machthebbers achter de schermen.

Overheden worden altijd gerund door criminele psychopaten en dit is absoluut geen illusie, maar is onderdeel van het ontwerp zoals in de onderstaande video wordt duidelijk gemaakt door James Corbett.

Wij mensen verkeren vaak in de illusie dat wij degenen zijn die het concept overheid hebben bedacht en dat wij daar invloed op kunnen uitoefenen door het uitbrengen van onze stem.

Niets is minder waar, het concept overheid zoals wij dat kennen, is afkomstig van de elite die een dergelijk instituut nodig heeft. Een overheid die per definitie moet worden gerund door psychopaten om op deze manier de pedofiele satanische (kindermoordende) elite te beschermen.