Niemand luistert nog naar het volk

  het volk wordt genegeerd  Net zoals bij ons heeft ook de bevolking in Frankrijk een parlement gekozen, bestaande uit wat men noemt 'volksvertegenwoordigers’.

Niet dat het weinig verschil maakt, want een door de Rothschild getrainde president Macron weet dit parlement handig  te omzeilen.
Emmanual Macron zit volkomen in de tang van de satanische sekte. Hij heeft of zijn ziel verkocht of hij wordt gechanteerd vanwege zijn geaardheid, maar zeker is dat hij alle bevelen van de sekte trouw uitvoert.

Deze voormalige Rothschild werknemer heeft zijn opleiding genoten van zowel de Rothschild als Jacques Attali. De laatste is als lid van de sekte waarschijnlijk één van de meest kwaadaardige mensen op aarde.

In het Frankrijk van deze Macron wil tweederde van de bevolking niet dat de pensioenleeftijd van de bevolking wordt verhoogd van 62 naar 64 jaar.

De leden van de sekte willen dat wel, want die hebben geen trek meer om nog meer niet productieve nutteloze mee-eters te moeten betalen.

Uitspraak van Attali, de mentor van Macron:

"In de toekomst zal het een kwestie worden om een manier te vinden om de wereldbevolking te reduceren. Wij zullen beginnen met de ouderen, want zodra ze boven een leeftijd van 60-65 komen, dan leeft een mens langer dan hij produceert en wordt een dure kostenpost voor de maatschappij".

Toen dan ook duidelijk werd dat het Franse parlement niet voor de wet van Macron zou stemmen, nam deze kort voor de stemming zijn toevlucht tot een truc om het parlement te negeren en de wet toch in te voeren.

De Franse regering zet wel vaker wetsartikel 49.3 in om het parlement te omzeilen, maar tot dusver alleen bij relatief onbelangrijke onderwerpen. Dat het nu wordt gebruikt bij deze ultragevoelige en omstreden hervormingen, leidt tot woede en verwijten van een democratische nederlaag.

Artikel 49.3 in de Franse Grondwet maakt mogelijk dat de omstreden hervorming zonder instemming van het parlement kan worden aangenomen. De regering verklaart dan de verantwoordelijkheid voor de wet op zich te nemen, en kan dit alleen doen na toestemming van de Ministerraad.

Het parlement kan nog wel een stokje steken voor de plannen, door binnen 24 uur een motie van wantrouwen tegen de regering in te dienen. Wordt deze motie door 10 procent van de leden van de Assemblée ondertekend en vervolgens met een meerderheid aangenomen, dan moet de regering aftreden en is de wet van tafel.

Macron kan met een gerust hart deze truc uitvoeren, want ook al moet de regering in het uiterste geval aftreden, hij mag gewoon blijven zitten volgens de Telegraaf.

Hij neemt dan wel een bepaald risico, maar het kan ook zomaar dat een dergelijke motie die voor aanstaande maandag op het programma staat niet wordt aangenomen en dan blijft de wet een feit.

Wat bovenstaande laat zien is dat de door het volk gekozen politici alles in het werk zullen stellen om de belangen van hun meesters te dienen en volkomen lak hebben aan het volk dat hen heeft gekozen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl