Hoe kunnen we dit nog een zelfstandig land noemen?

 einde Nederland  Aan alle kanten worden wij geregeerd door buitenlandse entiteiten en toch noemen we ons land nog steeds zelfstandig.

Een zelfstandig land zou een eigen leger hebben wat niet onder bevel zou staan van een vreemde mogendheid.
Volgens de Wikipedia is Nederland een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden:

Nederland is een van de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland ligt voor het overgrote deel in het noordwesten van Europa, aan de Noordzee. Naast het Europese deel zijn er drie bijzondere gemeenten in de Caribische Zee, die ook wel Caribisch Nederland worden genoemd. Europees Nederland wordt in het zuiden begrensd door België, langs de oostgrens door Duitsland en aan west- en noordzijde door de zee. De hoofdstad van Nederland is Amsterdam, de regeringszetel is Den Haag.

Het Koninkrijk der Nederlanden, dat bestaat sinds 1813, is een soevereine staat waarbinnen sinds 2010 vier landen worden onderscheiden: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Er staat: een soevereine staat.

Dat is niet waar, want wij zijn al heel lang niet meer soeverein.

Wij worden bestuurd door buitenlandse mogendheden. Dit direct via de Europese Unie en indirect via het WEF.

Deze instituten bepalen wat er gebeurt in ons land en niet de burgers.

De burgers zijn zo slim om iedere keer weer naar de stembus te hollen en ‘nieuwe leiders’ te kiezen. Iedere keer opnieuw is er sprake van een vicieuze cirkel want deze leiders blijken later gewoon weer te doen wat de machthebbers achter de schermen graag willen. Een paar jaar later volgen er dan opnieuw verkiezingen en worden er weer nieuwe leiders gekozen en gaat de geschiedenis zich herhalen.

Maar, als je als land ook al geen leger meer hebt, hoe wil je dan in hemelsnaam verkopen dat je soeverein bent?
Vandaag valt het doek voor ‘ons leger’.

Duitsers krijgen bevel over alle Nederlandse brigades van de landmacht. De Nederlandse landmacht gaat vandaag vrijwel volledig op in het Duitse leger. Alle brigades staan vanaf nu ‘onder Duits bevel’, maar Nederland blijft zelf beslissen waar ‘onze militairen’ worden ingezet.

De Duitsers zijn zo vriendelijk om ons nog iets zelfstandig te laten beslissen.

Ooit was Nederland een zelfstandig land. Nu niet meer.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl