ouderen, dodelijke verkeersslachtoffers  De maatschappij zal straks naar alle mogelijke oorzaken zoeken en oplossingen bedenken om het aantal dodelijke verkeersslachtoffers terug te dringen.

Naar de meest voor de hand liggende oorzaak zullen ze echter niet kijken.
Als er ergens tien dodelijke slachtoffers liggen met allemaal een keurig gaatje in het voorhoofd, dan zal men een onderzoek beginnen.

De grote vraag is waarom er zoveel mensen tegelijk zijn gestorven en wat de doodsoorzaak zou kunnen zijn.

Men onderzoekt allerlei mogelijke doodsoorzaken.

De meest waarschijnlijke conclusie zal zijn dat deze mensen slachtoffers zijn geworden van de klimaatverandering, waardoor de kans op een hartaanval enorm is toegenomen.

Dat er bij allemaal een gaatje in het hoofd zit wordt volkomen genegeerd.

Zo gaat het ook bij onderzoek naar de enorme toename van verkeersongevallen en ook dodelijke slachtoffers.

Zo weet de Telegraaf te melden:

Explosie aantal verkeersdoden: vooral onder 75-plussers stijging fatale ongelukken.

Verder wordt er dan gesteld dat er relatief veel slachtoffers zijn gevallen onder de fietsers op hoge leeftijd en er wordt dan gesuggereerd dat dit dan wel zal komen doordat de tegenwoordige elektrische fietsen sneller zijn en daardoor gevaarlijker.

Dan weet het AD dit te melden:

Opmerkelijk: een kwart van alle fietsdoden verongelukte zonder botsing. Zij overleden na een val van de fiets, bijvoorbeeld na onwel worden, door een verkeerde stuurbeweging, een slecht wegdek, gladheid of een voet tussen de spaken. Van deze fietsslachtoffers was ruim twee derde 70 jaar of ouder.

Nu maak je waarschijnlijk ook een verkeerde stuurbeweging als je onwel bent geworden en ook kan je onwel worden op een slecht wegdek, net zoals je onwel kunt worden als het glad is, of dat je voet op een vreemde positie terecht komt als je onwel bent geworden.

Met andere woorden, er wordt alles aan gedaan om geen aandacht te vestigen op het gaatje in het voorhoofd.

Ook wordt er geen aandacht besteed aan het feit dat een groot deel van die fietsers betrokken geweest kan zijn bij ongevallen waarbij de andere partij onwel is geworden.

Als een bestuurder van een auto onwel wordt en als gevolg daarvan een fietser raakt, dan wordt gesteld dat de fietser betrokken was bij een botsing.

De Verkeersveiligheidscoalitie is ,,diep geraakt” door de enorme toename van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers.

De Verkeersveiligheidscoalitie - waarin onder meer de ANWB, de Fietsersbond, het CBR en het Verbond van Verzekeraars zitten - en het CBS geven dinsdagmorgen een toelichting op het aantal verkeersdoden. Verwacht wordt dat zij zullen pleiten voor extra maatregelen om het hoge dodencijfer terug te dringen.

Betekent dit dat ze onmiddellijk zullen stoppen met ‘coronavaccinaties’?

Nee helaas, dat betekent het niet.

Wel zullen er allerlei maatregelen worden bedacht waardoor vooral ouderen straks niet meer aan het verkeer mogen deelnemen.

Zoals we eerder schreven:

Je moet nooit een goede crisis verloren laten gaan en dus wordt de corona vaccinatieschade gebruikt om een ander doel te bereiken.

Zo wil de Europese Unie dat ouderen vaker, eerder en vooral strenger worden gekeurd voor een rijbewijs.

En uit een ander artikel:

Veilig Verkeer Nederland zegt het volgende: ‘Het menselijk leed in het verkeer neemt absurde vormen aan’. En verder stellen ze dat 95 procent van alle ongelukken het gevolg zijn van menselijk falen.

Natuurlijk kom je nergens het woord ‘vaccin’ tegen als mogelijke oorzaak van de enorme toename van het aantal ongelukken.

Net zoals je overal een toename ziet van ‘plotseling en onverwacht’ overlijden, zo zal je deze trend ook in het verkeer zien. Wij hebben natuurlijk ook niet voor niets een permanente oversterfte.


Wil je het verkeer echt veilig maken, dan zal er een nieuwe wet dienen te komen waarin staat dat iedereen die zich heeft onderworpen aan één of meerdere ‘corona vaccins’ per direct een rijverbod heeft en dat die persoon eerst een strenge medische keuring dient te ondergaan om vast te stellen of de aderen al niet gedeeltelijk of helemaal zijn verstopt.

‘Gevaccineerde’ mensen in het verkeer zijn kamikazepiloten die niet alleen zichzelf in gevaar brengen, maar ook het leven van anderen.