ze zijn bang, heel bang De pagina’s van de MSM stonden vol met berichten over de conclusies van de AIVD in haar jaarverslag over 2022.

De ‘wappies’ hebben het weer gedaan, maar bijna nergens zie je berichten over de grootste bedreiging voor ons land.
Er is ondertussen al veel ophef en commotie ontstaan over de conclusies van de AIVD in haar jaarverslag over het jaar 2022.

In dat verslag wordt melding gemaakt van wat die organisatie ziet als de grootste bedreigingen voor ons land.

Nu zou je denken dat de meeste aandacht van de MSM zou uitgaan naar die grootste dreiging, maar dat is niet het geval.

De grootste dreiging komt nog steeds uit de hoek van de radicale islam. De AIVD ziet de kans op terroristische aanslagen toenemen omdat terreurbeweging IS zich - ondanks dat er twee keer een nieuwe kalief werd uitgeschakeld - enigszins herpakt. Vooral in de tweede helft van afgelopen jaar zag de dienst een toename van inlichtingen over aanslagplannen en mogelijke operatives van IS. ,,De overgrote meerderheid van meldingen en leads die de AIVD krijgt, gaat nog altijd over mogelijk jihadisme.’’

Je ziet daar zo goed als niets van terug in de talloze ‘nieuwsberichten’ over het jaarverslag van de AIVD.

Wel zie je overal grote koppen, inclusief het NOS journaal, over iets anders dat ook in dat rapport staat:

Steeds meer mensen geloven dat een ‘kwaadaardige elite’ de controle heeft over de overheid, journalisten, wetenschappers en rechters. De aanhangers zeggen onder meer in ‘bezet gebied te leven’ en ‘in oorlog te zijn met de elite’. Dit is volgens de inlichtingendienst het populairste extremistische narratief op dit moment. Akerboom schat dat meer dan honderdduizend mensen erin geloven, en zegt dat dit op lange termijn een ‘ernstige dreiging’ voor Nederland is.

Als ze zoveel aandacht besteden aan ‘complottheorieën dan betekent dat maar één ding:

Dat is dat die complotdenkers teveel waarheid naar buiten brengen en als er iets is waar de machthebbers bang voor zijn dan is het wel de waarheid.

De AIVD vindt het prima dat het grote publiek ongeloofwaardige verhalen als zoete koek slikt. Zoals bij de aanslagen van het World Trade Centrum in New York, waar ogenschijnlijk twee gebouwen worden geraakt door twee vliegtuigen, maar er drie instorten.

Mensen die dat geloven zijn deugburgers en die willen ze in ons land. Niet mensen die zeggen dat die optelsom niet klopt,

Wanneer mensen wijzen op het onlogische van bovenstaande dan worden ze uitgemaakt voor complotdenkers die een mogelijk gevaar opleveren voor de rechtsorde.

Jona Walk die in het dagelijks leven arts is in het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis schrijft verder:

Laten we de focus leggen op de ongekende macht die de AIVD naar zich toe wil trekken. O.a. om grote hoeveelheden data over Nederlandse burgers op te slaan - ook als zij geen target zijn van onderzoek - en zelfs delen met buitenlandse inlichtingendiensten.

En laten we ook eens goed uitzoeken in hoeverre overheidsinstanties tijdens de coronapandemie zijn ingezet om kritische meningen - en daarmee de vrijheid van meningsuiting en wetenschappelijke vooruitgang - te onderdrukken.

Door al het bovenstaande kan je eigenlijk maar één conclusie trekken en die is:

Ze zijn als de dood voor de waarheid.