asielzoekers tussen bejaarden   Niemand kan er iets aan doen, zo lijkt het, maar de asielinstroom wordt met de dag groter en wat nu?

Nood breekt wetten en zo krijgen asielzoekers nu woonruimte in een complex waar hoogbejaarde mensen wonen.Staatssecretaris Eric van der Burg (die van ‘hoe meer asielzoekers’ des te beter), zegt zich zorgen te maken.

De instroom is iedere keer hoger dan gedacht en niemand weet waar al die mensen moeten worden ondergebracht.

Nu heeft de overheid ook altijd pech, zo vinden ze zelf. Want nu heeft de Raad van State besloten dat duizenden asielzoekers die hier via Italië zijn gekomen niet terug gestuurd mogen worden.

Volgens de Dublin akkoorden moet het land waar de asielzoeker binnenkomt, ook de aanvraag afhandelen. Aangezien deze mensen via Italië zijn binnengekomen is dat het land dat zich over hen zou moeten ontfermen.

Maar, in ons land werkt dat toch weer anders, want:

Nederland mag geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De Raad van State oordeelt dat er door de opvangproblemen in Italië een reëel risico is dat de asielzoekers daar op straat belanden en dat is in strijd met de mensenrechten.

En weer kan de overheid, voor de zoveelste keer, de handen in de lucht gooien, want het is niet haar schuld.

Klaarblijkelijk vindt de Raad van State het dan uitstekend om die mensen hier in het gras te laten slapen of de Raad weet iets wat wij niet weten.

Want de stroom wordt steeds groter:

Het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt kan dit jaar oplopen tot maximaal 77.000. Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) verwacht bovendien dat het aantal de komende jaren ’structureel blijft toenemen’. Dat blijkt uit nieuwe berekeningen die het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Deze instroom zal nog veel en veel groter worden. Dit, omdat ons land bij uitstek het land is waar asielzoekers willen zijn.

Het begint al met de vooruitgeschoven kinderen waarover wij eerder schreven. Steeds vaker komen er eerst minderjarige kinderen, terwijl de familie ergens anders (vaak al in Europa) wacht. Een verblijfsvergunning in ons land voor een kind is een fluitje van een cent en dan kan de rest van de familie komen in het kader van gezinshereniging.

Er is nog een andere reden dat ons land heel aantrekkelijk is voor iedere asielzoeker:

Nederland heeft een veel hoger inwilligingspercentage voor asielaanvragen dan ons omringende landen, namelijk 85 procent. „Dat is veel hoger dan in andere Europese landen”, erkent Van der Burg. Daar heeft het kabinet onderzoek naar laten doen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft inmiddels een oorzaak ontdekt. Nu moet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vaak aantonen dat het verhaal van een asielzoeker niet in de haak is, terwijl in andere Europese landen een asielzoeker zelf moet aantonen dat zijn verhaal wél klopt.

In de praktijk betekent dit dan ook dat bijna iedereen wordt goedgekeurd en een verblijfsvergunning krijgt. Precies zoals Kalergi dat had voorzien.

En dan komt het volgende probleem, want deze mensen moeten ergens wonen want nu ineens heten ze geen asielzoekers meer, maar statushouder.

„Het aantal te huisvesten mensen met een verblijfsvergunning is voor de tweede helft van 2023 vastgesteld op 27.300.” Dat zorgt voor problemen. Er zijn namelijk onvoldoende opvangplaatsen en woningen.

En dan gaan we over tot ‘noodmaatregelen’ zoals het huisvesten van asielzoekers tussen hoogbejaarde mensen.

De avond voor Koningsdag kregen hoogbejaarde bewoners en de oudere omwonenden van de Noorderkroon in Roden te horen dat er ongeveer veertig asielzoekers met een verblijfsstatus in de leegstaande appartementen van de ouderenflat worden gehuisvest.

Ed Blaauwwiekel kan zijn ergernis amper de baas, een dag nadat zijn ouders van 90 en 95 jaar oud door wethouder Kirsten Ipema en Esther Borstlap van Woonborg over de komst van ongeveer veertig statushouders zijn bijgepraat. Of nou ja bijgepraat… ,,Voor een voldongen feit gesteld.”

Dit is onze toekomst.

Het begint bij de bejaarden, maar ook andere delen van de bevolking zullen er straks niet aan ontkomen.

Wel ben je gevrijwaard als je in bepaalde wijken van Den Haag of Wassenaar woont. Daar hebben ze alleen nog maar plaatjes van asielzoekers gezien.

Ben je een bejaarde in Drenthe? Helaas.

Misschien hoog tijd dat wij zelf asiel gaan aanvragen.