Niet zo vreemd dat arme mensen zes jaar eerder dood gaan

  opruimen nutteloze mee-eters Ooit hadden we in Nederland een Ziekenfonds en iedereen was daardoor automatisch verzekerd en kon medische zorg krijgen indien nodig.

Nu is dit een industrietak geworden waar grof moet worden betaald voor verleende medische zorg en men zichzelf dient te verzekeren.
In een tijd waar miljarden euro’s worden besteed aan zinloze klimaatprojecten, asielzoekers en het onvoorwaardelijk steunen van Oekraïne, worden Nederlandse burgers opgeofferd.

Opgeofferd op het altaar van het ‘grotere belang’, een belang dat in ons land uitsluitend wordt bepaald door links.

Nederlandse burgers kunnen achter in de rij aansluiten voor een betaalbare woning en aangezien die er voor hen nauwelijks beschikbaar zijn wordt het wachten, heel lang wachten.

Wat deze Prinsjesdag vooral opviel is dat de alleenstaanden met een uitkering of pensioen er als enige groep op achteruit gaan in koopkracht. Voor eenieder had het kabinet wel wat, behalve voor de groep die nu al nauwelijks het hoofd boven water kan houden.

Die groep en ook anderen met een laag inkomen dreigen nu ook de toegang tot de zorg te verliezen.

En dat heeft alles te maken met een aantal zaken.

De eerste is een verlaging van de zorgtoeslag. Voor de allerarmsten was dat dit jaar 154 euro per maand en die toeslag gaat nu naar beneden en wordt 127 euro per maand.

Alleen dat feit kost de armen al 27 euro per maand.

Daar bovenop krijgen ze te maken met wat lijkt de grootste stijging ooit voor de zorgpremie.

De basisverzekering van zorgverzekeraar DSW stijgt in 2024 met 11,50 euro per maand naar 149 euro. Het is de grootste stijging sinds 2006. De zorgverzekeraar is bezorgd. ,,Als er nu niets verandert, betalen we over een paar jaar 200 euro per maand. Dit kan zo niet doorgaan.’’

Als we er vanuit gaan dat de armste mensen alleen een basisverzekering hebben, dan kost die verhoging hen nog minimaal 11,50 euro per maand. Dit kan ook nog aanzienlijk meer zijn, afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij.

Het bedrag wat de allerarmsten dan minimaal per maand inleveren is ongeveer 40 euro per maand.

Als je afhankelijk bent van een minimaal inkomen is dat veel, heel veel.

Als ze een iets duurdere verzekering hebben dan DSW dan kan dat bedrag zomaar oplopen tot 50 euro per maand.

Dan zullen ze in 2024 een kleine stijging krijgen van hun uitkering in verband met inflatie, maar dat zal bij lange na niet genoeg zijn om de werkelijke prijsstijgingen per 1 januari aanstaande te dekken.

Men zal in de supermarkten merken dat de kassabon weer aanzienlijk hoger is dan in het oude jaar en dat de werkelijke prijsstijgingen echt niet gecompenseerd zijn.

Als men dan ook nog een keer gebruik wil maken van de zorg, dan komt het volgende probleem voor arme mensen en dat is de eigen bijdrage.

Die is ook voor volgend jaar nog steeds 385 euro en dat is simpelweg voor veel arme mensen een brug te ver, zeker in het kader van bovenstaande.

En dat alles blijft dan ook niet zonder gevolgen.

De Nijmeegse huisarts, onderzoeker en hoogleraar Maria van den Muijsenbergh poneert: “Arme mensen gaan gemiddeld zes jaar eerder dood en zijn vijftien jaar langer ziek dan rijkere landgenoten. “ Haar slogan is:’Ieder mens telt! ‘Ze is daarnaast ook nog eens straatdokter, die daklozen behandelt en richtte verder een opvanghuis op voor dakloze migrantenvrouwen. Haar onderzoeksgebied betreft met name de gevolgen van armoede en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Hoe lager je staat op de sociale ladder, hoe slechter de gezondheid en hoe beperkter de levensverwachting is haar conclusie.

Komt dat allemaal even mooi uit voor de leden van de beruchte sekte?

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl