lagere overheden vuile werk opknappen  Het kartel in Den Haag krijgt haar zaakjes steeds beter voor elkaar.

Door elkaar te dekken zijn ze onaantastbaar en vervolgens zadelen ze anderen op met het vuile werk.
Er is een kartel actief in ons land en dat kartel heeft in feite carte blanche om te doen en laten wat het wil.

Het kartel bestaat uit een aantal politieke partijen die allen ferm worden bestuurd door de beruchte sekte of een filiaal daarvan, zoals het WEF.

De grote baas (sekte/WEF) geeft door wat hun wensen zijn en prompt worden deze uitgevoerd door het kartel.

De grote baas heeft onder andere besloten dat het ons land wil omvolken. De originele bevolking moet verdwijnen en worden vervangen door mengelmoes van mensen met verschillende culturen en kenmerken.

De sekte speelt hierbij uiteraard een hoofdrol, zoals in deze video duidelijk wordt gemaakt door de vrouw van een rabbi.

Aangezien de omvolking moet plaatsvinden moet de stroom asielzoekers onverminderd door kunnen gaan. Iedere mogelijkheid om de grens te sluiten of om andere manieren te vinden om de enorme stroom te stoppen worden dan ook vakkundig getorpedeerd.

Met een simpel briefje zou Nederland afscheid kunnen nemen van het vluchtelingenverdrag van de VN zodat we orde op zaken kunnen stellen, maar dat mag niet van de grote baas en dus stemmen de kartelpartijen tegen.

Dit betekent ook dat in plaats dat ze iets doen om de niet aflatende stroom stop te zetten, ze manieren zullen vinden om de Nederlandse burger met nog meer ellende op te zadelen.

Want, dankzij hun ogenschijnlijke incompetentie zullen ze het probleem afschuiven op de lagere overheden.

Dit door middel van de gehate spreidingswet die nu weer volop in de belangstelling staat en zomaar kan worden aangenomen.

Hiermee wordt het probleem van het gedwongen huisvesten van asielzoekers bij de lagere overheden neergelegd en kan de overheid verder gaan met waar het goed in is, namelijk het verder slopen van ons land.

De bevolking zal dan direct te maken krijgen met de gevolgen van die wet en dit zou uiteindelijk kunnen uitmonden in het verplicht onderdak te verschaffen aan asielzoekers in eigen huis.

Deze lagere overheden worden niet aangestuurd door het WEF en de sekte, maar ze krijgen wel te maken met de besluiten die daar worden genomen.

Het Haagse kartel zal net doen of haar neus bloedt, claimen dat ze gebonden zijn door allerlei verdragen en regels uit Brussel en graag iets hadden willen doen, maar helaas.

Bovenstaande taktiek van het Haagse kartel is vergelijkbaar met wat ze met banken doen. Deze krijgen opdracht om als plaatselijke KGB te functioneren en moeten werkelijk alles te weten komen over hun klanten omdat zij anders immense boetes voor de kiezen krijgen.

Die tactiek werkt uitstekend, met als gevolg dat velen hun bankrekening verliezen en banken meer dan ooit worden gehaat.

Eenzelfde lot staat straks de lokale overheden te wachten die de spreidingswet moeten uitvoeren.