Wopke Hoekstra maakt meer duidelijk dan hem lief is

  wiebelende Wopke Hoekstra  Misschien dat de acties van Wopke Hoekstra er eindelijk voor zullen zorgen dat bij mensen de ogen open gaan.

Dat ze beseffen dat politici niet hen vertegenwoordigen.
Zolang wij met zijn allen blijven vasthouden aan het concept van politieke partijen zijn wij gedoemd om keer op keer dezelfde fouten te blijven maken.

Zoals wij al vele malen hebben geschreven zijn de politici die het volk horen te vertegenwoordigen er niet voor het volk, maar dienen ze andere belangen.

Controleer de partij en je controleert het volk.

Dat is de situatie waarin wij verkeren en zijn degenen die ons ‘regeren’ niet de mensen die ons vertegenwoordigen.

De controle van de meeste partijen is ferm in handen van krachten in de achtergrond die niet mogen worden benoemd. Daarom is zoals wij eerder schreven het parlement de grootste vijand van het volk.

De leden van het parlement stemmen volgens de opdrachten van de partijleiding en doe je dat niet, dan kan je een verdere politieke carrière vergeten.

Voor de meeste politici is de politiek een carrière. Ze gaan niet de politiek in omdat ze zo begaan zijn met het volk. Ze doen dit omdat als ze de juiste kaarten spelen ze veel aanzien en macht kunnen vergaren.

Weer anderen gebruiken de politiek als springplank om straks ergens een mooi baantje te bemachtigen als burgemeester of iets dergelijks.

Beschikbare banen in de top van de publieke omroep gaan vrijwel exclusief naar politieke kennissen of partijgenoten van regeringspartijen. 

Dat de politiek een carrière is wordt nergens meer duidelijk dan bij Wopke Hoekstra. Deze man moet Eurocommissaris worden voor klimaatzaken en is als zodanig uiteraard niet door ons gekozen, maar door Mark Rutte naar voren geschoven.

Maar, om te kunnen slagen voor zijn toelatingsexamen bij het Europese Parlement moet de man wel groener dan groen zijn.

En zo verkoopt Wopke zonder enig probleem opeens de grootste zwendel aller tijden en is hij op dit moment een soort broer geworden van Greta Thunberg.

Zeker zo belangrijk maandag was dat de Nederlandse kandidaat-commissaris zich van zijn allergroenste kant toonde. Hij pleitte voor een wereldwijde belasting op kerosine, want het is ‘absurd’ dat automobilisten wel belasting betalen als ze tanken, maar luchtvaartmaatschappijen niet. Hij onderstreepte herhaaldelijk dat hij de lijn van zijn voorganger Frans Timmermans wil voortzetten. Sterker: hij wil de lijn van de huidige Europese klimaatdoelen niet simpelweg doortrekken, maar zelfs een scherper tussendoel stellen. De doelstelling voor 2040 moet ten minste 90 procent minder CO2-uitstoot zijn, zei hij. ,,Dat moeten we haalbaar maken voor burgers en bedrijven.”

De walgelijke vertoning van de ex voorzitter van de Leidse studentenvereniging Minerva heeft resultaat geboekt en het felbegeerde baantje is binnen.
Ze lachen iedereen uit en hebben volkomen maling aan wat het volk denkt. Want zij zijn de uitverkoren volgens de principes van Adam Weishaupt.

2) Illuminati leden die waren geïnfiltreerd op universiteiten hielden zich bezig met het uitzoeken en selecteren van veelbelovende studenten. Studenten die uitblonken op bepaalde gebieden en uit de juiste families kwamen. Zij werden opgeleid om straks belangrijke (internationale) rollen te spelen.

Maak een eind aan de politieke partijen. Kies mensen rechtstreeks zonder verbintenis met een organisatie of een partij.

In deze tijden kunnen de burgers allemaal direct zelf stemmen over wetsvoorstellen (bindend referendum). Daar hebben ze echt geen (corrupte) vertegenwoordigers bij nodig.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl