Klaus Schwab laat zich niet zomaar buitenspel zetten

 referendum  Volgens de MSM zijn we weer een stap verder richting een bindend referendum omdat zowel de Tweede als Eerste Kamer voor hebben gestemd.

Maar, er is nog een lange weg te gaan omdat ook de grondwet moet worden gewijzigd, maar als dit lukt, zijn we er dan?
We hebben nog niet zo gek lang geleden het raadgevend referendum meegemaakt.

Zo mochten de inwoners van ons land in 2016 laten weten in een dergelijk referendum of ze voor of tegen een associatieverdrag met Oekraïne waren.

Alle andere 26 landen van de EU waren wel akkoord, maar na het referendum bleek dat de Nederlandse bevolking geen associatieverdrag wilde met Oekraïne.

De uitslag was dan ook dat 61 procent zei geen verdrag te willen en iets meer dan 38 procent was voor.

Dus, tekent vrijmetselaar Rutte toch gewoon het associatieverdrag met een kletsverhaal over een inlegvel. Niet alleen was dit een enorme schoffering voor de bevolking, maar het toonde ook aan dat een raadgevend referendum genegeerd kan worden.

Nu ligt er een wetsvoorstel van de SP voor een corrigerend bindend referendum en dat is een heel ander verhaal.

Want als de bevolking na een dergelijk referendum ‘nee’ zegt, dan helpen ook de inlegvellen van Rutte niet langer.

De eerste stappen zijn nu genomen want zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben het voorstel goedgekeurd.

Maar, omdat een dergelijk referendum een grondwetswijziging inhoudt moet er twee keer over worden gestemd en bij die tweede stemming moet twee derde ‘voor’ zijn om het definitief aangenomen te krijgen.

Volgens Forum voor Democratie komt die twee derde meerderheid er niet en daarom zijn zij nu gestart met een wetsvoorstel voor een raadgevend referendum. Het soort referendum dat geen grondwetswijziging behoeft en wat men niet hoeft op te volgen, maar wat wel een sterk signaal geeft. Daarnaast willen ze dat burgers bij voldoende animo zelf onderwerpen kunnen aandragen voor een referendum.

Toch adviseert de Raad van State tegen het wetsvoorstel van FvD:

Het risico is dat een adviserend referendum in feite een materieel bindend karakter krijgt. Dit kan gebeuren als parlementariërs en/of de regering tevoren verklaren zich bij een uitslag neer te leggen en daarmee materieel de wetgever binden.

Wat de Raad van State hier eigenlijk zegt is dat een mogelijk probleem kan opleveren voor Klaus Schwab. Want, als parlementsleden zich laten leiden door wat het volk aangeeft te willen en niet langer luisteren naar stemvoorschriften van de partijleiding, dan raakt Klaus de controle over ons parlement kwijt.

En dus wordt het voorstel van FvD afgeschoten voordat het zelfs maar een kans krijgt.

Maar, stel dat er uiteindelijk toch een twee derde meerderheid zou komen voor het correctief bindend referendum. Hebben wij als burgers dan wel controle en kunnen wij dan wel wetten torpederen waar we het niet mee eens zijn?

Ja, maar er zijn enkele uitzonderingen. En daar zit ook net het venijn.

Uitgesloten zijn belastingen, internationale verdragen, het koningshuis en de grondwet, maar verder kan het volk wetten vernietigen, mits de opkomst en de uitslag voorbij de drempels komen.

Het venijn zit hem in de internationale verdragen. Er zullen meer en meer komen, van de WHO met een ongekende tirannie tot de EU met allerlei asielmaatregelen.

Ook met een bindend referendum gooit Rutte (en straks zijn opvolger) zoals gewoonlijk de handen in de lucht en zegt dat deze zijn gebonden door de internationale verdragen die (door hem) zijn getekend.

Omdat we, als het zo doorgaat, langzaam maar zeker naar een wereldregering gaan, zullen er steeds meer internationale verdragen komen. 

Het enige wat de burger mag doen met die verdragen is gehoorzamen. Ook een bindend referendum zal daarbij geen uitkomst bieden.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl