Waarom is het Koninkrijk der Nederland in het piratenhoofdkwartier gevestigd?

  City of London, piratenhol Het Koninkrijk der Nederlanden, dat bestaat sinds 1813, is een soevereine staat waarbinnen sinds 2010 vier landen worden onderscheiden: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Je zou dan ook denken dat deze entiteit alleen in Nederland is gevestigd, maar niets lijkt minder waar te zijn. 
Er gebeuren waarschijnlijk heel veel dingen waar wij burgers geen weet van hebben.

Vaak komen dingen nooit aan de oppervlakte en soms wel, of toevallig of via oplettende mensen.

Dat laatste lijkt hier het geval, want naar nu blijkt is het Koninkrijk der Nederlanden sinds mei dit jaar ingeschreven in het Britse handelsregister.

Bij ons heet dit Kamer van Koophandel, bij de Britten Companies House.

Als je op deze link klikt dan zie je daar de inschrijving in Companies House van THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, oftewel het Koninkrijk der Nederlanden.
Het is wel degelijk van de overheid, want als correspondentieadres wordt opgegeven Rijnstraat 8 in Den Haag.

De verbouwing van het gebouw aan de Rijnstraat 8 in Den Haag tot flexibel rijkskantoor is afgerond. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het beschikbaarheidscertificaat afgegeven aan bouwconsortium Poort Centraal. Bij de grootschalige vernieuwing van het voormalige VROM ministeriegebouw te Den Haag vervulde Edwin van der Werff voor het Rijksvastgoedbedrijf de rol van integraal projectverantwoordelijke voor dit DBFMO proces. Rijnstraat 8 is het eerste rijkskantoor dat als verzamelkantoor dienst doet en geschikt is voor meerdere rijksoverheidsorganisaties waaronder; Buitenlandse Zaken (BZ), Infrastructuur en Milieu (IenM), Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA).

Volgens de inschrijving in Companies House is THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS opgericht in Nederland naar Nederlands recht en is het vestigingsadres eveneens Rijnstraat 8 in Den Haag.

Als manager van de Britse vestiging van Nederland staat ingeschreven Hanno Wurzner, een gevolmachtigd minister.

Als verantwoordelijk persoon wordt vermeld Edward Young van Edward Young Limited, een praktijk van advocaten en notarissen. Dit kantoor ligt in de buurt van Buckingham Palace.

Aangezien de KINGDOM OF THE NETHERLANDS een Brits vestigingsadres nodig heeft zou het logisch zijn om het adres van de notaris daarvoor te gebruiken.

Echter, niet in dit geval. Want in dit geval wordt er gekozen voor een vestigingsadres op een heel bijzondere locatie, namelijk de City of London.

Een locatie waar wij eerder het volgende over schreven:

Er zijn speciale plekken op aarde, plekken waar normale wetgeving niet van toepassing is. Eén van die plekken is het piratenhoofdkwartier van de 'usual suspects' en tevens de plek waar alle misdaadgeld ter wereld wordt witgewassen.

Wij raden een ieder aan om dit eerdere artikel te lezen.

De grote vraag is natuurlijk waarom het Koninkrijk der Nederlanden juist op die locatie dit jaar een vestiging registreert.

Een vestiging waarbij de totale supervisie in handen ligt van de Aartsbisschop van Canterbury.

De aartsbisschop van Canterbury is het religieuze hoofd van de anglicaanse Kerk en de belangrijkste religieuze hoogwaardigheidsbekleder in Groot-Brittannië.

Misschien is er een eenvoudige verklaring voor deze bizarre vestiging onder de supervisie van de anglicaanse kerk, alleen zouden wij op dit moment het antwoord op die vraag niet weten.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl