Door misleiding en manipulatie gedraagt overheid zich als vijand van de bevolking

 overheid, manipulatie   Als er iets duidelijk is geworden tijdens de nep coronapandemie dan is dat wel het feit dat de overheid zich gedroeg als vijand van de burgers.

Het wordt steeds duidelijker dat ze zich bezighielden met misleiding en manipulatie.
In het jaar 2021 begon men met het grootschalig ‘vaccineren’ van de bevolking tegen covid-19.

Gelukkig waren er toch heel veel mensen die niet in de prikpropaganda trapten en weigerden om een dergelijke experimentele gentherapie te nemen.

Dus werden er in de achtergrond allerlei plannen beraamd om indirect de bevolking toch te dwingen richting priklocatie.

De manier waarop men dit probeerde te doen was om de bewegingsvrijheid van originele niet ingespoten mensen te beperken.

En daarvoor was een ideale manier gevonden, namelijk het CTB oftewel het corona toegangsbewijs.

In de loop van 2021 kwam men met deze tactiek op de proppen en zag je de volgende soort berichten.

Het Corona Toegangsbewijs (CTB) is vanaf 25 september 2021 op veel plekken en locaties verplicht in Nederland Het coronatoegangsbewijs wordt juist nu ingezet op die locaties waar het door het loslaten van de verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt. Op deze manier wordt het risico van besmetting zo laag mogelijk gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk samen komen.

Daarnaast draagt het gebruik van het coronatoegangsbewijs bij aan het openen én open houden van de meeste locaties op maximale capaciteit.

Wij weten ondertussen dat dit allemaal kletsverhalen zijn, want niemand krijgt vaker corona dan een ‘gevaccineerde’.

Hoe vaak hebben we de afgelopen jaren niet de verhalen gehoord of gelezen over mensen die ontelbare keren waren ingespoten met het ‘coronavaccin’ en toch iedere keer weer opnieuw ziek werden?

Niet alleen dat, ook werden ze keer op keer positief getest of wat men dan covid-19 noemt.

Zoals bijvoorbeeld Annalena Baerbock, de Duitse Minister van Buitenlandse Zaken die minimaal vier keer haar arm heeft uitgestoken.

Ondanks de vier spuiten raakte ze begin juni 2022 toch ‘besmet’ met corona en niet alleen dat, ze werd ook heel erg ziek. Iets dat ze zelf niet had verwacht na vier spuiten. Ze lag zelfs twee weken helemaal plat.

Toen ze weer wat was opgeknapt klaagde ze steen en been omdat ze niet of nauwelijks kon traplopen. Ze reddde het naar eigen zeggen net tot de tweede etage.

In plaats dat ze ging nadenken hoe zoiets toch mogelijk was, riep ze iedereen op om zich vooral te laten testen en een masker te dragen.

Ze is fysiek een wrak, maar toch heel blij met de vier spuiten en wie weet is daar inmiddels nog eentje bij gekomen.

Er is bij de Epoch Times een artikel verschenen met daarin de resultaten van een data-analist die op basis van publiekelijk beschikbare informatie onderzoek heeft gedaan naar bovengenoemd fenomeen en tot een onthutsende conclusie komt.

De verhouding tussen het krijgen van covid-19 voor wat betreft gevaccineerden en ongevaccineerden komt uit op 7:1.

 gevaccineerde mensen krijgen juist corona

Naar nu blijkt was het CTB voor de overheid vooral een middel om mensen richting ‘coronavaccin’ te dwingen.
Hiermee valt de overheid dan wederom door de mand, want al eerder was bekend geworden dat de gehate mondkapjes niets anders waren dan een psy-op operatie om een gewenste gedragsverandering bij de burgers te weeg te brengen.

Als je in het vervolg nog een keer de combinatie overheid en gezondheid hoort, dan weet je dat ze weer iets bekokstoven.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl