overheid als dictator  Het maakt niet uit hoe krom de verkooppraatjes zijn, het gevolg is altijd minder vrijheid.

'De wijze waarop wij in Nederland met elkaar samenleven is een groot goed', schrijft de NCTV en dus gaan we ongewenste elementen weren uit ons land. 
Henry Ford zei ooit dat als mensen werkelijk het geldsysteem zouden begrijpen, er morgen een revolutie zou uitbreken.

Hetzelfde telt echter voor andere dingen, zoals de redenatie van onze overheid.

Zo wil men het volk beschermen tegen ‘extremistische vreemdelingen’

Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid): "Onze vrije samenleving bestaat op basis van onze democratische rechtsorde en is een kostbaar goed.

Dat moet te allen tijde worden beschermd. Mensen die naar Nederland komen om hier extremistisch gedachtengoed te verspreiden hebben hier geen plaats.

De Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid legt uit wie of wat nu eigenlijk van dat soort extremisten zijn.

Om de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken beter in staat te stellen vreemdelingen die een extremistisch gedachtegoed uitdragen uit Nederland te weren, zullen de aan de NCTV verleende machtigingen worden uitgebreid.

Extremistische uitingen die ondermijnend zijn aan de democratische rechtsorde en daarom een bedreiging kunnen vormen voor de openbare orde en/of nationale veiligheid zijn een combinatie van onder meer:

  • haat zaaien;
  • angst verspreiden;
  • doelbewust desinformatie verspreiden;
  • demoniseren en intimideren;
  • verwerpen van wet- en regelgeving;
  • pogingen om een parallelle samenleving tot stand te brengen waarbij het gezag van de Nederlandse overheid en het rechtssysteem worden afgewezen.


Wij als Nederland hebben onze democratie klaarblijkelijk zo lief dat we mensen gaan weren waarvan de overheid vindt dat die desinformatie verspreiden en daardoor een gevaar vormen voor onze samenleving.

Iemand die niet in ons land woont, maar fel tegen de experimentele gentherapie is en vindt dat de voortdurende oversterfte te wijten is aan die ‘vaccins’, mag straks de toegang tot ons land worden geweigerd.

Want, omdat de overheid het heeft vertikt om ooit een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de werkelijke gevolgen van die prikken is er officieel niet bekend dat de ‘vaccins’ zoveel schade veroorzaken en iemand die dat dan toch zegt verspreidt bewust desinformatie en mag de toegang tot ons land worden ontzegd.

Er kan maar één waarheid zijn in ons land en wat die waarheid is, wordt bepaald door het Ministerie van Waarheid, alias het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Even terug naar Ford en mensen die het systeem niet begrijpen.

Al jaren en jaren zet diezelfde overheid de grenzen wijd open voor alles en iedereen. Dat betekent dat er echte vluchtelingen binnen komen, maar ook mensen die een gevaar opleveren voor de samenleving. Kijk naar de enorme toename van verkrachtingen in landen zoals Zweden en hoe tot op de dag van vandaag Britse schoolmeisjes loslopend wild zijn. Deze mensen brengen schade toe aan de samenleving, maar daar wordt totaal niets aan gedaan. Sterker nog, die misdaden worden zoveel mogelijk voor de burgers verborgen gehouden.

De grenzen blijven wijd open en dat betekent dat de bevolking groot gevaar loopt, want niemand heeft enig benul wie of wat er binnen komt.
Dan moet iemand die een verhaal komt vertellen wat niet overeenkomt met het officiële verhaal en geen vlieg kwaad doet worden geweerd uit ons land, omdat dit een gevaar zou opleven voor onze o zo fijne samenleving.

Misschien als mensen bovenstaande echt zullen zien op de manier zoals Ford dat bedoelde met het financiële systeem, dat men dan eindelijk zal wakker schrikken.

Het is de zoveelste stap om mensen die een ander verhaal vertellen dan het officiële de mond te snoeren.

De censuur gaat nu in een razend tempo. Als je kijkt hoeveel echte ‘waarheidskanalen’ nu al zijn verdwenen van internet, dan zou je schrikken.

Het is in ons land dan ook niet de vraag of we vrijheid van meningsuiting hebben, maar de vraag is hoelang nog?

Wij zullen proberen door te gaan zolang het wettelijk gezien nog mogelijk is, waarbij de hulp van onze lezers  onontbeerlijk is.