Een alternatieve stemwijzer

 alternatieve stemwijzer   Heel Nederland is in de ban van de ‘politieke strijd’ tussen allerlei politieke partijen.

Dat zijn er inmiddels zoveel geworden dat niemand door de bomen het bos nog ziet en dus komen er stemwijzers.
‘Een stem is goud waard’, zo wordt aan het volk verkondigd. ‘Laat je stem niet verloren gaan’, is de boodschap.

Gezien vanuit het standpunt van de partijen is dat logisch want die willen zoveel mogelijk stemmen.

Maar is stemmen, gezien vanuit het standpunt van de burger, wel zo slim?

Om te helpen bij het bepalen van een eigen standpunt, bij deze de alternatieve stemwijzer van acteur George van Houts:

Veel misverstanden. Nadere verklaring. Ik heb hier lang mee geworsteld. Maar de democratie is een farce.

Alles ligt vast. Alles. De democratie gaat alleen nog over kruimeltjes. Daar mogen we om knokken.

Eigenlijk is ons aller grootste vijand na de Bank: De Staat. Die gooit het op onderhandse allesbindende akkoordjes met Bank, Multinationals, NGO's NATO, WHO enz.

Als je als burger in een democratie denkt dat De Staat de hoeder is van het Recht en de Rechtvaardigheid en de Medezeggenschap heb je het goed mis. Alles ligt vast. Alles. Achter de voorhang gaat het om Belangen. Belangen van De Staat (de 0,01%). Die staat grote veranderingen nooit toe. Alles ligt vast. Alles.

Als jullie denken dat statiegeld op blikjes weer mooi democratisch besloten is, zijn jullie naïef. Alles ligt vast. Alles. De Staat is in de diepste kern niet democratisch. Dat is veel te gevaarlijk. De Staat zal daar gek zijn. Alles ligt vast. Alles.

De democratie is een farce. Niets meer en niets minder.

Kijk bijv. nou eens hoe Meloni nu meehuppelt na op heel andere beloften gekozen te zijn.

Zal Thierry/Pieter/Geert/Lillian ook doen. Moeten doen, anders lig je bijv. zo onder een laken op het Mediapark wegens je F35 weigering.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl