LNG slechter dan steenkool Wij zullen die Russen wel eens een lesje leren door met een grote boog om hun goedkoop en schoon gas te lopen.

Wij, als Europa, halen liever ons gas uit Amerika, maar dat blijkt nog veel slechter voor het klimaat te zijn dan steenkool.
Het is toch wat met die klimaatzwendel.

Hele verkiezingsprogramma’s worden samengesteld rondom het klimaat en de demonstraties door klimaatfanaten worden steeds groter. Zelfs Rothschild puppet Greta Thunberg kwam in Amsterdam opdagen.

Alles moet in het werk worden gesteld om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en onze energievoorziening speelt daarbij een belangrijke rol.

Iedereen is het er eigenlijk wel over eens dat het verbranden van steenkolen nu niet echt goed is voor gezondheid en klimaat.

Gelukkig hadden wij daar geen problemen mee, want wij hadden de beschikking over eigen relatief schoon gas en daarnaast konden wij goedkoop zoveel schoon gas uit Rusland halen als we wilden.

Maar, dat wilden we niet meer, want Poetin is een boeman en die moet je niet steunen door zijn gas te kopen, zo ging het verhaal.

En dus wordt er door Europa steeds meer vloeibaar gas ingevoerd vanuit de Amerika.

Maar, wat blijkt nu?

Het vloeibare LNG gas is nog zelfs nog vele malen meer schadelijk dan steenkool.
Volgens een nieuwe Amerikaanse studie is het veel schadelijker voor het klimaat om energie op te wekken uit geïmporteerd vloeibaar aardgas (LNG) dan om te vertrouwen op het verbranden van conventionele steenkool.

"De absolute uitstoot van broeikasgassen van LNG is in het ergste geval 274 procent hoger dan die van steenkool", zegt de analyse van methaanonderzoeker Robert W. Howarth van Cornell University, die nog niet is gepubliceerd. De "Neue Osnabrücker Zeitung" had het voor het eerst gemeld.

Daar sta je dan met je goede gedrag.

In 2021 importeerde de EU 83% van haar aardgas.

Sinds de Russische invasie in Oekraïne, is de invoer van gas uit Rusland in de EU aanzienlijk verminderd. Dit werd grotendeels gecompenseerd door een forse toename van de invoer van vloeibaar aardgas (lng), met name uit de VS.

Tussen januari en november 2022 bedroeg de lng-invoer uit de VS meer dan 50 miljard kubieke meter (billion cubic meters - bcm). Dit is ruim 2 keer zo veel als de omvang van de totale invoer in 2021 (meer dan 22 bcm).

Tot nu toe werd altijd gedacht dat kolen toch wel het meest slechte alternatief was.

In Nederland draaien op dit moment nog vier kolencentrales. Deze centrales voorzien Nederland van energie maar dragen ook bij aan 7% van de totale Nederlandse broeikasemissies. Dat komt omdat kolenstroom verreweg de meest vervuilende vorm van energieopwekking is.

Dat blijkt dus niet waar te zijn.

Toch maar die kolencentrales openhouden dan?