Tijd voor tribunalen nu aangebroken?

   Europarlementariër Marcel de Graaff (FVD) heeft tijdens een persconferentie in Straatsburg schokkende feiten bekend gemaakt met betrekking tot het handelen van onze overheid.

Op basis van de door de EMA verstrekte gegevens had niemand onder de 60 jaar ‘gevaccineerd’ mogen worden.
Wij werden allemaal verteld dat als we dan toch geen ‘vaccin’ voor onszelf wilden, we dit toch moesten doen voor oma, de buren, bekenden, geliefden enzovoort.

Dit alles is volledig in tegenstrijd met de richtlijnen die door de EMA zijn afgegeven voor wat betreft de goedkeuring van de ‘coronavaccins’.

De EMA heeft de ‘vaccins’ alleen goedgekeurd voor individuele ‘vaccinatie’, de goedkeuring was nooit bedoeld om besmettingen te voorkomen, dit ook omdat er op dat gebied totaal geen gegevens beschikbaar waren.

Een ander heel belangrijk punt is dat de EMA stelt dat voordat iemand wordt ‘gevaccineerd’ duidelijk moet zijn dat dit ook echt nodig is. Per geval moet dit dus worden vastgesteld en daarmee worden dan niet hele bevolkingsgroepen bedoeld.

Iedereen die in aanmerking kwam voor een vaccin had dan ook van te voren door een arts beoordeeld dienen te worden.

Aangezien ieder normaal gezond mens onder de 60 jaar heel weinig risico liep op serieuze complicaties betekent dit volgens De Graaff dat iedereen onder de 60 ten onrechte is ‘gevaccineerd’.

De EMA wilde ook dat bijwerkingen die binnen veertien dagen na 'vaccinatie' optraden gemeld zouden worden. De Graaff zegt het Nederlandse beleid er juist op was gericht om 14 dagen te wachten met melden, want zou dan de tijd zijn die 'vaccins' nodig hadden om te werken.

Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl