Tegenwoordig krijgen ze een lintje

  Verenigde Staten van Europa De Verenigde Staten van Europa zijn in wording en Nederland speelt daarbij een belangrijke rol.

De man die waagde dit in 1941 te zeggen kreeg in ons land de doodstraf en werd geëxecuteerd wegens het pogen om Nederland onder vreemde heerschappij te brengen.
Meer dan tien jaar geleden schreven wij het volgende over het ontstaan van de Europese Unie:

De Tweede Wereldoorlog is nooit geëindigd. Men heeft simpelweg de strategie aangepast. En net zoals je de uitgebreide samenwerking kunt traceren tussen grote Amerikaanse bedrijven en de oorlogsmachine van de Nazi’s gedurende de militaire fase van de oorlog, zo kun je dat ook vandaag de dag met Amerikaanse bedrijven die bezig zijn hun bevolking te vernietigen zoals Dow, DuPont, Monsanto en een aantal anderen.

In ieder fascistisch systeem weigert het merendeel van mensen die erin werkzaam zijn, inclusief wetenschappers, om te geloven wat zich voor hun eigen ogen afspeelt. Zij blijven volhouden dat ze goed werk doen. Ze geloven dat zij aan de goede kant staan. Ze zien een grotere controle van boven naar beneden (top-down) als noodzakelijk en correct. Ze voeren redelijke verklaringen aan voor de veroorzaakte schade en/of dood.

Tot zover het eerdere artikel.

Er zijn in ons land een aantal partijen die niets liever willen dan een Verenigde Staten van Europa.

Zo schreven een aantal partijprominenten van D66 in 2005:

D66 is altijd een pro-Europese partij geweest, en zal dat ook altijd blijven. Onze keuze voor verdere Europese integratie is niet onomstreden, in deze tijd. De wind waait de andere kant op en veel partijen kiezen op basis van kiezersonderzoek voor een voorzichtige houding ten opzichte van Europa. D66 doet dat niet en daar zijn wij trots op. Wij willen op weg naar een Verenigde Staten van Europa. Want Europa is niet een deel van het probleem, maar een deel van de oplossing. En daarom moet Europa, in alle opzichten, een deel worden van Nederland.

Ook Volt is dezelfde mening toegedaan.

Volt wil dat er een Europese grondwet komt, waarmee de Verenigde Staten van Europa wordt opgericht. Een federaal land, naar voorbeeld van de Verenigde Staten van Amerika.

De NSB wilde dat ook in 1941.
De leiders van D66 en Volt lopen nog steeds gewoon vrij rond.

Met Anton Mussert, de leider van de NSB (niet te verwarren met NSC) die ook een Verenigde Staten van Europa wilde is het minder goed afgelopen.

Hij werd ter dood veroordeeld en geëxecuteerd op basis van het volgende vonnis.

Mussert werd na een proces op 27 en 28 november 1945 op 12 december 1945 door het Bijzonder Gerechtshof te 's-Gravenhage ter dood veroordeeld op grond van een poging Nederland onder vreemde heerschappij te brengen, een aanslag op de grondwettige regeringsvorm en hulpverlening aan de vijand.

We zullen dan maar geduldig wachten op de nieuwe rechtszaken tegen al die politici die momenteel hetzelfde doen als Mussert destijds.

Het pogen om Nederland onder vreemde heerschappij te brengen.
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl