Ook hiervoor kan je tegenwoordig worden gearresteerd

 Huig Plug, doxing  Waar wij de meest aangevallen website van Nederland zijn, zo is Huig Plug misschien wel de meest gearresteerde inwoner van ons land.

Er trad op 1 januari een nieuwe wet in werking en op de 31ste van die maand is Huig Plug gearresteerd voor het overtreden van die wet.
We hebben zo langzamerhand meer verboden in dit land dan straatklinkers.

Ieder jaar komen er nieuwe wetten bij en allemaal hebben ze één ding gemeen. Het is weer een verbod.

Je hebt straks twee situaties in ons land. Of het is verboden en als het niet verboden is betaal je er belasting over. Nog even en ze zullen je aanslaan wegens ademen omdat dit een belasting is voor de planeet.

Ook dit jaar hebben we weer te maken met een nieuwe wet en dus een verbod.

Dit keer gaat het om wat ze noemen doxing.

Het betekent het publiceren van persoonlijke gegevens van mensen of organisaties.

Wikipedia omschrijft het als volgt:

Doxing heeft een negatieve lading omdat het veelal een wraakoefening is door middel van schending van de privacy. Daarnaast kan het gaan om intimidatie, chantage en online shaming, maar ook om activisme zoals klokkenluiden. In het ernstigste geval probeert men een heksenjacht te provoceren.

Kortom, het is een wet die vooral politici en hooggeplaatste personen moet beschermen tegen woedende burgers.

Vanaf 1 januari dit jaar is doxing strafbaar en de straffen zijn niet misselijk, want je kunt zomaar voor twee jaar de bak indraaien.

Degene die zich persoonsgegevens van een ander of een derde verschaft, deze gegevens verspreidt of anderszins ter beschikking stelt met het oogmerk om die ander vrees aan te jagen dan wel aan te laten jagen, ernstige overlast aan te doen dan wel aan te laten doen of hem in de uitoefening van zijn ambt of beroep ernstig te hinderen dan wel ernstig te laten hinderen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Maar, als je doxing pleegt met betrekking tot dienaren van de staat en dergelijke dan kan je een derde bij die straf tellen, want alle dieren zijn gelijk, maar sommigen zijn meer gelijk dan anderen.

Indien het feit, omschreven in het eerste lid, wordt gepleegd tegen een persoon in diens hoedanigheid van Minister, Staatssecretaris, commissaris van de Koning, gedeputeerde, burgemeester, wethouder, lid van een algemeen vertegenwoordigend orgaan, rechterlijk ambtenaar, advocaat, journalist of publicist in het kader van nieuwsgaring, ambtenaar van politie of buitengewoon opsporingsambtenaar wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.

Iemand die waarschijnlijk de primeur heeft om als eerste Nederlander voor overtreding van deze wet te worden gearresteerd is Huig Plug.

Plug heeft de afgelopen jaren meerdere malen achter de tralies gezeten, onder andere vanwege zijn kindermisbruik campagne samen met de moeder van Lisa.

Nu staat Huig erom bekend dat hij strooit met namen en veel schijnt te weten door zijn contacten.

Hiermee hebben ze dan waarschijnlijk een nieuwe stok gevonden om mee te slaan en met zijn trackrecord kon Plug dit keer wel eens voor langere tijd van het toneel verdwijnen. 
Bezoek ook eens gezondheidswebwinkel Orjana.nl