het woord moeder moet verdwijnen  Ophef in Nederland op maandagmorgen want het kabinet wil het woord 'moeder' schrappen uit het bevolkingsregister.

Moeder zou dan worden vervangen door 'ouder uit wie het kind geboren is'.Dat was even schrikken voor veel mensen vanmorgen toen ze het bericht lazen dat het kabinet het woord 'moeder' wilde schrappen uit het bevolkingsregister.

Het plan gaat gelukkig niet door, maar dat is niet omdat het kabinet er vanaf zag, maar omdat ze werden betrapt door een medewerker van een SGP Kamerlid die doorhad dat ze dit op een geniepige manier probeerden erdoor te drukken.

Een medewerker van SGP-Kamerlid André Flach merkte de wijziging als enige op. Hij vond dat ‘een uiterst gevoelige wijziging’ door het kabinet wordt ‘weggemoffeld’. De wijziging staat namelijk in een zogenoemde verzamelwet, een wet waarmee in één klap meerdere aanpassingen aan bestaande wetten worden gedaan. Het gaat in deze wet vooral om ‘verschrijvingen’, ‘gebreken’ en ‘onjuiste verwijzingen’ die worden rechtgezet – zo wordt bijvoorbeeld een puntkomma veranderd in een komma.

Normaal gesproken kijkt geen hond naar dit soort wijzingen en worden deze erdoor gedrukt en als dat eenmaal is gebeurd, probeer dat dan nog maar eens terug te draaien.

Annabel Nanninga deed haar best om de bevolking alvast te laten wennen aan de nieuwe situatie:

‘Schat de ouder waaruit Annemaan geboren is belde. Hen wil een speelafspraakje.’ ‘Ai ik ga vandaag al met de uit jou geborenen naar de tot grootouder gemaakte vanmiddag lieverd.’ ‘Nou je kunt Annemaan toch gewoon meenemen naar je niet-bevallende ouder?

Nu wordt het niet afgedaan als een geniepige manier om de woke agenda te promoten, maar een fout.

In de ambtelijke adviezen aan de minister over het wetsvoorstel staat onder het kopje ‘politieke context’ dat het ‘niet in de lijn der verwachting’ ligt dat ‘dit tot veel discussie in de Kamer zal leiden’. ,,Het wetsvoorstel bevat enkel technische wijzigingen”, schrijven ambtenaren aan minister De Jonge. Hoe de fout in de tekst kon terechtkomen, is onduidelijk.
 
Klaarblijkelijk had het kabinet eerder besloten dat een wetswijziging niet nodig was.

Toenmalig minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming schreef dat het ‘niet proportioneel is’ om het afstammingsrecht ‘verdergaand aan te passen’. ,,De ouder uit wie het kind geboren wordt, is in vrijwel alle gevallen een vrouw.”

Niet duidelijk is wat Dekker bedoelde met 'vrijwel alle gevallen'. Zijn er dan misschien toch kinderen uit mannen geboren, maar hebben wij dat niet gemerkt?

Maar gelukkig, we kunnen weer rustig slapen, want het was een foutje.