de overheid kijkt mee Het uiteindelijke doel is dat iedere cent die door een burger wordt verdiend of uitgegeven ergens bij de overheid staat geregistreerd.

Zover is het nog niet, maar dat doel is nu weer een stapje dichterbij gekomen en zelfs af en toe wat verkopen op Marktplaats kan groot gevaar opleveren voor iemand in de bijstand.Ieder klein beetje vrijheid dat mensen nog dachten te hebben verdwijnt als sneeuw voor de zon.

Nu telt dat voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen die niet in staat zijn om in hun eigen inkomen te voorzien en afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een bijstandsuitkering.

Nu is dat al geen pretje en allesbehalve een vetpot, maar ieder mogelijk extraatje is ten strengste verboden.

Dit is dan ook de groep die nu slachtoffer dreigt te worden van de zoveelste Europese wet.

Een wet die grote platforms zoals Marktplaats, Airbnb en Vinted verplicht om gegevens door te geven aan de belastingdienst.

Voor een website als Marktplaats is daarvoor een grens in het leven geroepen. Zij moeten transacties doorgeven als iemand 30 keer of meer per jaar iets verkoopt of als het verkoopbedrag hoger is dan 2.000 euro.

Op deze manier wil men mensen ‘vangen’ die op sites als Marktplaats beroepsmatig aan het handelen zijn. En dan in het bijzonder mensen die geld verdienen via Marktplaats zonder dit aan te geven.

Maar, als jij 30 keer per jaar iets verkoopt voor één euro, dan zit je al in ‘het systeem’ met een vink achter je naam.

En wat een vink bij je naam bij de belastingdienst kan betekenen hebben we gezien bij de toeslagenaffaire. Bij deze dienst zijn ze meesters in het aannemen van bepaalde zaken en dat altijd ten nadele van de burger.

Maar, het blijft niet bij de belastingdienst, want het gaat nog veel verder, want ook gemeenten en dergelijke liggen op de loer.

De gemeenten beschikken over een soort Stasi met de mooie naam Inlichtingenbureau.

Het Inlichtingenbureau haalt informatie bij verschillende (overheids)partijen op. Denk hierbij aan instanties zoals UWV, de Sociale Verzekeringsbank en de Rijksdienst voor Wegverkeer. Van de opgehaalde informatie maken wij overzichtelijke informatiepakketjes. Deze informatiepakketjes sturen wij vervolgens weer door naar onze afnemers (o.a. gemeenten en waterschappen). Met de informatie die wij verstrekken ondersteunt het Inlichtingenbureau afnemers bij de uitvoering van overheidstaken op vijf verschillende beleidsterreinen: Werk en Inkomen, Onderwijs, Belastingen, Wmo en Jeugdzorg en Schuldhulpverlening en Beslaglegging.

Staat iemand dan ook bij de belastingdienst met een vink voor activiteiten op Marktplaats, dan komt dit via het Inlichtingenbureau ook terecht bij de gemeente.

De gemeente verstrekt de bijstandsuitkeringen en gaat vervolgens onderzoeken of de persoon in kwestie verzuimd heeft om extra inkomsten op te geven met alle mogelijke gevolgen van dien.

Zelfs als iemand af en toe wat boodschappen koopt voor iemand met een bijstandsuitkering wordt dit al gezien als inkomsten.

Moraal van het verhaal is dat mensen met een bijstandsuitkering extra voorzichtig moeten zijn met het verkopen van spullen op Marktplaats.

Want als je eenmaal in de systemen zit en je hebt een vink als mogelijke fraudeur probeer er dan maar eens vanaf te komen.

Tot op de dag van vandaag zitten slachtoffers in de toeslagenaffaire nog te wachten op schadevergoeding omdat de belastingdienst allerlei dingen aannam die later niet waar bleken te zijn.