complotdenker  In de mainstreamwereld worden mensen die 'anders denken' vaak op één grote hoop gegooid en daar zijn we wel aan gewend.

Maar, wat als hetzelfde ook gebeurt bij mensen die zichzelf heel wakker vinden?Mensen die niet klakkeloos de MSM propaganda geloven worden van alles genoemd en vaak wordt hen ook van alles in de schoenen geschoven.

Om dan aan te tonen hoe gek die mensen eigenlijk wel niet zijn worden er altijd dingen op een hoop gegooid zoals mensen die niet in virussen geloven denken ook dat de aarde plat is, dus die zijn volkomen gestoord.

Maar, wat als je dit ook tegenkomt bij het ‘wakkere deel’ van de bevolking?

Martin Vrijland had de moed om een heel interview van Flavio Pasquino van Blckbx met Willem Engel en zijn verloofde Dorien Rose Duinker te bekijken en haalde daar een interessant stukje uit.

En dat is het volgende korte fragment.

Daar heeft Dorien het dan over een deel van de wakkeren, de überwappies, die zij ‘controlled opposition’ noemt en die Willem Engel echt zouden haten. Met andere woorden, zij en Willem krijgen het dan niet alleen via de MSM voor de kiezen, maar ook van de andere kant, de überwappies.

Willem legt dat dan verder uit als boze mensen die te diep in de ‘rabbit hole’ zitten en boos zijn omdat ze geen podium krijgen. En dat zijn dan mensen die volgens Willem vinden dat iedereen het moet hebben over satanisch  kindermisbruik, of dat de aarde echt plat is. ‘Of dat virussen niet bestaan’, vult Flavio triomfantelijk aan. 'Want alleen al door de naam Viruswaarheid geeft Willem ook aan dat virussen bestaan, nietwaar? Waarop Willem minzaam glimlacht.

Willem ziet dat allemaal als psyop vanuit de overheid waarbij mensen worden opgehitst aan beide kanten waardoor zij dan ook worden aangevallen door de überwappies die niet in virussen geloven en denken dat de aarde plat is.Waarom zijn ze zo gebrand om degenen die twijfelen aan het bestaan van virussen zo op de korrel te nemen? Welk belang hebben zij om de mensheid ervan te overtuigen dat virussen wel degelijk bestaan?

Misschien bestaan virussen wel of niet, maar je kunt dat pas voor jezelf bepalen als je de beschikbare informatie hebt doorgenomen.

Wij hebben in de loop der jaren heel wat artikelen gepubliceerd waaruit blijkt dat niemand ooit in staat is geweest om het bestaan van virussen wetenschappelijk te bewijzen. 

Net zomin als dat men erin slaagt om te bewijzen dat mensen elkaar kunnen besmetten met een virus.

Erick van Dijk schreef daar onlangs over:

Nu is het tijd dat anderen aan het woord komen. We luisteren naar stemmen uit het verleden, ten tijde van de vermeende Spaanse griep in 1918 en uitbraken van polio in de jaren 1950'. Verslagen van artsen die de meest verwoede pogingen ondernamen om te bewijzen dat bacteriën en virussen bestaan en de dragers zijn van ziekten die patiënten vervolgens door kunnen geven aan anderen via contact of via de lucht.

Eén ding hadden deze artsen gemeen; allen faalden in hun opzet. En niet alleen dat, eigenlijk bewezen ze het tegendeel van wat ze wilden aantonen. Uhm... NOS-Journaal, misschien iets voor jullie? Tweede Kamer...?

Tot zover Erick.

In een recent artikel hebben we laten zien hoe Dr. Robert Millner zichzelf meerdere keren inspoot met bloed van een HIV patiënt om aan te tonen dat besmetting met het HIV virus grote flauwe kul is.

Dat niet alleen, ook is er nooit bewijs geleverd voor het bestaan van het illustere HIV virus.

"Als er bewijs is dat HIV AIDS veroorzaakt, dan zouden er wetenschappelijke documenten moeten zijn die dat feit afzonderlijk of gezamenlijk aantonen, op zijn minst met een hoge mate van waarschijnlijkheid. Zo'n document is er niet."

- Dr. Kary Mullis, Biochemicus, 1993 Nobelprijs voor Scheikunde.

"Tot op heden is er geen enkel wetenschappelijk echt overtuigend bewijs voor het bestaan van HIV. Er is zelfs niet één zo'n retrovirus geïsoleerd en gezuiverd volgens de methoden van de klassieke virologie."

- Dr. Heinz Ludwig Sanger, emeritus hoogleraar moleculaire biologie en virologie, Max-Plank Instituut voor Biochemie, Munchen.

Ook is men er niet in geslaagd om wetenschappelijk te bewijzen dat het beruchte SARS-cov-2 virus bestaat.

De overheid van Ierland werd zelfs gedwongen om dit toe te geven.

Eén van de mensen die zich hiermee bezighoudt is de Ierse journaliste Gemma O’ Doherty die samen met een aantal anderen maanden geleden WOB-verzoeken heeft ingediend om een antwoord te krijgen van het Ierse Ministerie van Gezondheid en de HSE (Ierse nationale gezondheidsdienst) op de vraag of zij kunnen bevestigen dat het Sars-Cov-2 virus eigenlijk bestaat en geïsoleerd is in een laboratorium.

Er kwam echter geen enkel antwoord. Alle termijnen die staan voor het beantwoorden van WOB-verzoeken werden overschreden en net voor Kerst hield Gemma een livestream uitzending voor het kantoor van Tony Holohan, de Ierse Jaap van Dissel, om duidelijk te maken dat de Ierse autoriteiten de wet overtraden door niet te antwoorden op WOB-verzoeken.

Dit heeft wel geholpen want de volgende dag lag er een antwoord van de HSE op de deurmat, waarin ze niet anders konden dan bevestigen dat het Sars-CoV-2 virus niet bestaat.Videolink

Maar, misschien wel het belangrijkste bewijs dat wetenschappelijk niet is aangetoond dat virussen bestaan is afkomstig van Rockefeller medewerker Thomas M. Rivers.

Rivers stelt in 1937 dat men tot dan er vanuit ging dat er bepaalde "agenten" waren die ziektes veroorzaken, zoals schimmels en bacteriën en dat het ondenkbaar zou zijn dat er niet levende "agenten" zouden kunnen bestaan die ziektes veroorzaken. Hij gaat verder met te zeggen dat mensen die dat wel denken deze ziektemakers virussen noemen.

En dan zegt hij het volgende: We weten niet hoe die virussen er uitzien of wat voor structuur ze hebben. Misschien zijn het de dwergen uit het microbiologisch bestaan of misschien zijn het wel voor ons onbekende levensvormen of misschien zijn het wel levenloze elementen die de ziekte veroorzaken.

Maar, ook zegt hij dat het volkomen onjuist is om te zeggen dat virussen niet bestaan.

rockefeller virus koch

Wat hij dan verder stelt is ongeveer hetzelfde als wat astronomen plegen te doen met planeten die ze niet kunnen waarnemen, maar die volgens hun berekeningen er wel degelijk zouden moeten zijn. Astronomen nemen dan aan vanwege allerlei omgevingsfactoren dat die planeet bestaat en Rivers neemt aan dat een bepaald virus bestaat ook op basis van allerlei omringende factoren.

Rivers gaat ervan uit dat virussen bestaan op basis van allerlei uiterlijke kenmerken/symptomen waarvoor men geen verklaring kan vinden. En omdat er geen verklaring gevonden kan worden en mensen toch ziek worden, moet er wel zoiets zijn als een virus, is zijn stelling.

Maar, omdat ze dat niet aan kunnen tonen zegt hij vervolgens dat je aan de kenmerken van een ziekte heel goed het bestaan van een micro-organisme (in dit geval een virus) kunt aantonen. Met andere woorden, het isoleren en daarmee aantonen dat de ziekteverwekker bestaat is daardoor komen te vervallen.

rockefeller virus koch

Het volledige artikel is hier te lezen.

Het is aan een ieder om zelf te bepalen wat wel en niet te geloven. Wij dragen informatie aan waarmee iedereen in staat kan zijn om zelf een besluit te nemen.

En omdat wij ook hele slimme lezers hebben, hier een mogelijke verklaring waarom mensen zoveel schade oplopen door de ‘coronavaccins’.